četrtek, 12. 3. 2020

Danes je Gregorjevo

Na Slovenskem velja, da se na Gregorjevo ptički ženijo. Zato je to tudi čas, ko pospravimo ptičje krmilnice in namestimo ptičje gnezdilnice.

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, v delu, ki ga imenujemo Tičistan, se ljudje že od nekdaj srečujejo s pticami in vevericami, jih hranijo ter opazujejo. Tako je spontano nastalo tudi poimenovanje tega območja. Območje se nahaja med Tivolskim in Cekinovim gradom. Ptice so postale do ljudi zaupljive in marsikdaj lahko vidimo, kako potrpežljivim obiskovalcem sedejo tudi na roko.
Ptice imajo tu veliko skrivališč, zaradi lažjega gnezdenja pa je tu postavljena še mreža primernih gnezdilnic. Gnezdilnice so namenjene predvsem veliki sinici, plavčku, brglezu in belovratemu muharju. Slednji je tudi najredkejša vrsta ptice, ki tudi na parkovnih površinah zaseda gnezdilnice in mu z nameščanjem le teh lahko zelo pomagamo.

Pregledali smo gnezdilnice

V Službi Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib smo tudi letos v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic izvedli pregled gnezdilnic na območju parka. Gnezdilnice smo očistili ostankov gnezdenja iz prejšnjih let. Ptice starih gnezd praviloma ne zasedejo, saj so le ta pogosto polna zajedavcev.
Poškodovane oz. dotrajane gnezdilnice smo nadomestili z novimi. Pri zamenjavi gnezdilnic smo letos sodelovali z Živalskim vrtom Ljubljana, kjer so izdelali 20 novih gnezdilnic za ptice pevke. Nekatere smo že namestili, preostale bodo nameščene po potrebi, glede na stanje obstoječih gnezdilnic na širšem območju parka.

Zakaj je pomembno nameščanje gnezdilnic?

Med ogroženimi pticami v Sloveniji so tudi ptice duplarice, ki za vzgojo svojega zaroda nujno potrebujejo drevesna dupla. Ker v mestih pogosto primanjkuje primernih dreves za gnezdenje se zmanjšujejo populacije tudi nekaterih sicer pogostih vrst ptic, kot so npr. velika sinica, plavček, brglez.
Pticam pomagamo z nameščanjem gnezdilnic. Povečano število gnezdečih ptic prispeva k zmanjšanju števila žuželk, kar ugodno vpliva na počutje ljudi, na naš pridelek na vrtu ali v sadovnjaku. Raziskovalci so namreč ugotovili, da lahko sinice, gnezdeče v sadovnjaku, zmanjšajo škodo na pridelku, ki jo povzročijo gosenice tudi do 50 %.
Nameščanje gnezdilnic ima velik pomen tudi z izobraževalnega in ozaveščevalnega vidika. Z nameščanjem le teh ptice privabimo v svojo bližino (ptice lahko opazujemo in prisluhnemo njihovemu petju) in tako oblikujemo pozitiven odnos do ptic in narave.

Izdelava in namestitev gnezdilnic

foto

Najboljše so lesene gnezdilnice, ki znotraj niso tretirane z barvami in laki. Gnezdilnica mora biti izdelana trdno, v notranjost ne sme teči voda, zato je priporočljivo, da ima streha kovinski/plastični pokrov oz zaščito. S tem se poveča trajnost gnezdilnice.
Gnezdilnica mora biti nameščena tako, da se ne premika. Najbolj primerne so vzhodne in južne lege. Če gnezdilnico namestimo na drevo moramo paziti, da s tem ne poškodujemo drevesa. To najlažje naredimo tako, da gnezdilnico pritrdimo z močno žico, ki jo vsako leto ob pregledu in čiščenju popustimo, da ne poškoduje drevesa.
Gnezdilnice naj bodo nameščene vsaj 3 m od tal, za večje ptice raje višje, vsekakor pa tako, da do gnezdilnic ne morejo priplezati plenilci, npr. mačke.

Preberite tudi: