torek, 2. 9. 2014

Dijaki se za štipendijo MOL lahko prijavijo še do petka

Ta petek, 5. septembra 2014, se izteče rok za prijavo dijakov za štipendijo Mestne občine Ljubljana za nadarjene dijake in študente 2014/15.

Mestna občina Ljubljana je 24. julija 2014 razpisala 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v MOL, za šolsko oziroma študijsko leto 2014/15.

Razpisanih je 16 štipendij za dijake, 40 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji, 21 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji, 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini in 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Kandidati se od 5. avgusta 2014 dalje lahko prijavijo na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana.

Za dijake se rok za prijavo izteče ta petek, 5. septembra 2014, študentje pa se za štipendijo lahko prijavijo še do 6. oktobra 2014.

Celotno razpisno dokumentacijo dobite na spletnem mestu MOL pod poglavjem "Razpisi, razgrnitve in javne objave".