sreda, 26. 1. 2022

Drevo duševnega zdravja v parku Tivoli

V parku Tivoli smo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in javnim podjetjem Voka Snaga v okviru prve nacionalne kampanje proti stigmatizaciji duševnega zdravja »Nisi okej? Povej naprej« posadili drevo duševnega zdravja.

Kampanja »Nisi okej? Povej naprej« je osredotočena predvsem na krepitev duševnega zdravja mladih in razbijanju stigme pri iskanju ustrezne pomoči.

Izjemen pomen dreves za mestno okolje

V Ljubljani se zavedamo, da so mestno drevje in gozdovi vitalna sestavina zdravega in trajnostnega mesta, v katerem je prijetno živeti. Drevesa so pomemben del okolja, saj prinašajo številne ekološke, zdravstvene in socialne koristi, pomembno pa prispevajo tudi k blaženju podnebnih sprememb. Drevesa proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo ter vlažijo ozračje in tako povečujejo kakovost bivanja v mestih.

Ponosni smo na naziv mesto dreves v okviru programa Tree cities of the World. Ta naziv smo prejeli že dvakrat zapored in tako postali eno od 120 mest iz 63 držav s tem naslovom, z njim pa se zavezujemo k skrbi za drevesa in gozdove v mestu in okolici.

Prizadevamo si ohraniti prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Lani smo tako zasadili več kot 1.000 dreves. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih.

 

Preberite tudi: