četrtek, 13. 6. 2019

Na javnih površinah novi pokrovi na koših za odpadke

Vranam dostop do odpadkov preprečuje 122 pokrovov na javnih koših za odpadke.

Vrane, ki so izredno inteligentna vrsta, so se v mestu naselile zaradi obilice hrane in ker se v mestu počutijo varne.

Vran je največ tam, kjer na razpolago največ hrane (bližina smetnjakov ipd.), zato v Mestni občini Ljubljana pojav poskušamo omejiti z uvajanjem košev za smeti s pokrovom ali z mrežo, da vrane ne pridejo do hrane.

Za pokrove poskrbeli zeleni nadzorniki

V Ljubljani so zeleni nadzorniki poskrbeli za preureditev ali novo ureditev številnih ulic, trgov, nabrežij in parkov, ki jih uporablja vedno več prebivalcev in obiskovalcev mesta. 

Pred časom so, v sodelovanju s Javnim podjetjem VOKA SNAGA, poskrbeli tudi za pokrove košev, ki jih vedno pogosteje obiščejo vrane. Za najbolj učinkovit ukrep za zmanjšanje števila vran v mestu se je namreč med drugim izkazalo tudi preprečevanje dostopa do odpadkov.

"Že dlje časa so nam številni člani pošiljali fotografije raztresenih smeti, ki jih vrane vlečejo iz košev za smeti. Upravni odbor društva je zato, v skladu s programom dela društva, naročil izdelavo pokrovov za koše. Prvih dvajset smo že leta 2018 namestili v Parku Tabor in za Bežigradom na območju sprehajalnih poti Kardeljeve ploščadi," je povedal prof. Koželj, ki je hkrati tudi predsednik Društva zelenih nadzornikov.

V Društvu zelenih nadzornikov Ljubljana so prepričani, da je odločilnega pomena dajati zgled s pozornostjo in vsakodnevnim delovanjem članic in članov v javno korist.

kos1

Ker so se pokrovi na koših izkazali za učinkovite, so zeleni nadzorniki spomladi namestili 72 novih, v jeseni pa načrtujejo še dodatnih 50 pokrovov

Veliko lahko naredimo sami

Društvo zelenih nadzornikov je prostor povezovanja med vsemi tistimi, ki bi radi negovali in varovali kulturo bivanja v mestu ter širili dejaven in odgovoren odnos slehernika za kakovost javnega prostora, ki je naša skupna in nenadomestljiva dobrina.

Vse, ki jim ni vseeno, v kakšnem okolju živimo in v kakšnem bodo živeli naši otroci, vabijo, da se jim pridružijo.

Za podpis pristopne izjave pošljite sporočilo na elektronski naslov info@zeleninadzorniki.si ali podpišite pristopno izjavo, ki je na voljo na spletni strani društva, in jo posredujte na sedež društva Štefanova 9, Ljubljana

Preberite tudi: