sreda, 17. 10. 2018

Energetsko napredni: Energetske prenove objektov v Mestni občini Ljubljana

Na področju učinkovite rabe energije že od leta 2013 izvajamo energetske prenove stavb v lasti občine.

Prenove izvajamo po principu energetskega pogodbeništva

Sprva smo energetske prenove objektov izvajali zgolj prek javnih razpisov in izkoriščali vse razpoložljive finančne spodbude. Danes pa prenove v čedalje večjem obsegu izvajamo po modelu javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva.

Gre za največji projekt javno-zasebnega partnerstva v Sloveniji na področju energetskega pogodbeništva. Celotna naložba je vredna 14,9 milijona evrov brez DDV. 

Logo EKP kohezijski sklad SLO6

Energetske prenove sodijo v sklop pametnih rešitev

S prenovami bomo zmanjšali porabo energentov na določenih objektih in z vgradnjo toplotnih črpalk voda/voda, prispevali k povečanju deleža obnovljivih virov energije ter posledično tudi za znižanje emisij toplogrednih plinov. S tem bomo ohranili kar več kot 170.000 dreves (z obnovami v prvi fazi 150.000 dreves, z obnovami v drugi pa 22.000 dreves).

PAMETNO MESTO
Z energetskimi prenovami objektov smo zmanjšali porabo energentov, povečali delež obnovljivih virov in znižali emisije toplogrednih plinov –  tako bomo ohranili kar 172.000 dreves!

Energetske prenove izvajamo tudi prek javnih razpisov

Objekte, ki zasebnemu partnerju finančno niso zanimivi, še vedno prenavljamo prek javnih razpisov. Tako smo v letu 2017, tudi s pomočjo kohezijskih sredstev, prenovili pet vrtcev, skupna vrednost investicij je ocenjena na 2.040.827 evrov, pri čemer je 568.692 evrov sofinanciranih iz EU in sredstev RS.

Ljubljančanke in Ljubljančani smo pridobili 48 energetsko prenovljenih objektov

V letu 2017 smo s konzorcijem družb Petrol in GGE (danes Resalta) podpisali koncesijske pogodbe in v letu 2018 končali z energetsko prenovo vseh 48 javnih stavb v lasti Mestne občine Ljubljana, med katerimi so kulturni in zdravstveni objekti, vzgojno-izobraževalne ustanove, športni objekti in tudi objekti mestne uprave. Med vsemi objekti smo 25 objektov celovito energetsko prenovili v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v objektih (PURES) in zahtevami, ki jih predpisuje evropska direktiva o energetski učinkovitosti objektov.

Celovite energetske prenove objektov

1. Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuška 9 
2. Centralno kopališče Tivoli 
3. Vrtec Vodmat, enota Bolgarska 
4. Osnovna šola Jožeta Moškriča 
5. Zdravstveni dom Ljubljana – Šiška 
6. Osnovna šola Nove Jarše 
7. Vrtec Najdihojca, enota Čenča 
8. Vrtec Otona Župančiča, enota Ringaraja 
9. Vrtec Vodmat, enota Klinični center 
10. Zdravstveni dom Ljubljana – Moste Polje, PE Polje 
11. Osnovna šola Vič, Tržaška 74 
12. Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama 
13. Vrtec Pedenjped, enota Zalog 
14. Osnovna šola Danile Kumar 
15. Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Dunajska 390 
16. Športni park Kodeljevo – Dvorana 
17. Prostori Mestne uprave MOL – Proletarska cesta 1 
18. Vrtec H. C. Andersen, enota Lastovica 
19. Vrtec Jelka, enota Jelka 
20. Osnovna šola Polje 
21. Osnovna šola Sostro Podružnica Besnica 
22. Osnovna šola Sostro Podružnica Prežganje 
23. Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro 
24. Prostori Mestne uprave MOL – Trg MDB 7 
25. Vrtec Otona Župančiča, enota Mehurčki 
26. Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara 
27. Vrtec Mojca, enota Tinkara 
28. Vrtec Pod gradom, enota Prule 
29. Vrtec Vodmat, enota Vodmat Korytkova 24 
30. Vrtec Vodmat, enota Vodmat Korytkova 26

Delne energetske prenove objektov

1. Osnovna šola Oskarja Kovačiča, Dolenjska 20 
2. Osnovna šola Božidarja Jakca 
3. Osnovna šola Ketteja in Murna 
4. Prostori Mestne uprave MOL – Adamič – Lundrovo nabrežje 2 
5. Prostori Mestne uprave MOL – Poljanska 28 
6. Zdravstveni dom Ljubljana – Moste Polje 
7. Osnovna šola Sostro, Podružnica Janče z vrtcem 
8. Športni park Rudnik – Strelišče 
9. Vrtec Kolezija, enota Kolezija 
10. Mestna knjižnica Ljubljana / Knjižnica Bežigrad 
11. Osnovna šola Bežigrad 
12. Mednarodni grafični likovni center 
13. Osnovna šola Franceta Bevka 
14. Osnovna šola Savsko naselje 
15. Osnovna šola Kolezija 
16. Osnovna šola Sostro 
17. Mestna galerija Ljubljana 
18. Osnovna šola Dravlje 
19. Prostori Mestne uprave MOL – Mestni trg 1 
20. Zdravstveni dom Ljubljana – Vič, PE Rudnik 
21. Hala Tivoli 
22. Zdravstveni dom Ljubljana – Center 
23. Zdravstveni dom Ljubljana – Šentvid

Oglejte si publikacijo, ki smo jo izdali ob zaključku 1. faze energetskih prenov.

Banner splet18

Pred nami je druga faza energetskih prenov objektov v Mestni občini Ljubljana

Župan Zoran Janković in predsednik uprave Petrola d.d. mag. Tomaž Berločnik sta 4. oktobra 2018 na Ljubljanskem gradu podpisala pogodbo o nadaljevanju javno-zasebnega partnerstva med Mestno občino Ljubljana in konzorcijem družb Petrol, Resalta in Javna razsvetljava d.d. po principu energetskega pogodbeništva.

V okviru podpisanega partnerstva bomo prenovili nadaljnjih 11 objektov – 4 osnovne šole, 3 vrtce, 2 objekta lokalne samouprave in 2 športna objekta, s čimer bomo še dodatno poskrbeli za zmanjšanje porabe energentov in povečanje deleža obnovljivih virov ter posledično tudi za znižanje emisij toplogrednih plinov. S tem bomo ohranili kar 22.000 dreves. Če pa k temu prištejemo še 150.000 dreves, ki smo jih ohranili že na podlagi prvega dela projekta, potem bo skupno ohranjenih kar več kot 170.000 dreves.

V drugem delu partnerstva bomo celovito prenovili Vrtec Najdihojca (enota Biba), Vrtec Galjevica (enota Galjevica), OŠ Vodmat, OŠ Oskarja Kovačiča (dve lokaciji), OŠ Poljane ter večnamensko dvorano in bazen Kodeljevo, delno pa Vrtec Otona Župančiča (enota Živ žav), ŠD Krim ter stavbi Mestne uprave MOL v Savljah ter na Dunajski cesti 367 (kjer ima prostore tudi Mestna knjižnica Ljubljana).

181004 Ljubljana Forum nrovan 25
Župan Zoran Janković je ob podpisu pogodbe poudaril, da je odgovornost vseh nas ohraniti naše okolje in tako zagotoviti kakovostno življenje tudi generacijam, ki prihajajo za nami. Dodal je, da je Ljubljana lepo mesto, še lepšo pa jo delajo ljudje, ki se trudijo in sodelujejo pri projektih, kot je ta, saj s tem skrbijo za kakovost življenja in lepo prihodnost našega mesta.