torek, 17. 11. 2020

Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

18. november obeležujemo kot Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Obeležujemo ga od leta 2014, ko ga je na pobudo Slovenije razglasil Svet Evrope.

Namen obeležitve je ozaveščanje o nujnosti preprečevanja in razkrivanja vseh oblik zlorabe otrok ter ustrezni podpori žrtvam. Spolne zlorabe otrok namreč predstavljajo hudo kršitev otrokovih pravic in lahko povzročijo dolgotrajne negativne posledice na njihovo celotno življenje.

Letošnja tema je »Preprečevanje tveganega vedenja otrok: spolne slike in/ali videoposnetki, ki jih ustvarjajo otroci sami«. Vse večja uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij na eni strani prinaša priložnosti glede izobraževanja, preživljanja prostega časa in razvoja medosebnih veščin, po drugi strani pa povečujejo tveganje spletnega spolnega izkoriščanja in zlorabe otrok (še posebej v primerih, ko otroci slike ali videe sebe delijo naprej). Zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo so otroci še bolj ranljivi – prisiljeni so, da svoja čustva (tudi v spolnem kontekstu) izrazijo skozi spletne medije. To pa lahko pripelje tudi do tega, da postanejo žrtve spletnega ustrahovanja, spolnega izsiljevanja ali drugih oblik spolnega izkoriščanja.

Nasilje nad otroci2

Pred nasiljem in spolno zlorabo otrok si ne smemo zatiskati oči! Obvestite policijo, center za socialno delo in se obrnite na nevladne organizacije:

Društvo SOS telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja
T: 080 11 55, 031 699 333
E: drustvo-sos@drustvo-sos.si

Društvo za nenasilno komunikacijo
T: 01 43 44 822, 031 770 120
E: info@drustvo-dnk.si

Združenje za moč – Celostna psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja, nasilja in drugih oblik nasilja
T: 080 2880, 041 204 949
E: info@zamoc.si

Lunina vila, Inštitut za zaščito otrok
T: 031 665 266
E: svetovanje@luninavila.si

Preberite tudi: