ponedeljek, 4. 4. 2022

FACE za starejše

V Centru aktivnosti Fužine – središče druženja in aktivnosti za starejše se je uporabnicam in uporabnikom izoblikovala ideja o platformi FACE, edinstveni platformi, na kateri lahko starejši, pa tudi drugi, izmenjujejo znanja, ki so jih pridobili v svojem življenju.

Posameznik lahko brezplačno posreduje svoje znanje, izkušnje, v zameno pa namesto denarja pridobi novo poznanstvo, drugo znanje, izkušnjo, vstopnico ipd. Osnovni namen platforme je aktivacija starejših tako pri sprejemanju in učenju novih znanj kot pri prenosu lastnega znanja nazaj v družbo, pri tem pa se ustvarja tudi medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje. Starejši tako dobijo priložnost, da s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami prispevajo tako k večji kakovosti svojega življenja kot k širši lokalni in družbeni koristi.
Projekt FACE je dostopen na spletni strani www.mismoface.si, namenjen pa je vsem, ki si želijo povezovanja, novih znanj in izkušenj.

Center aktivnosti Fužine, ki deluje pod okriljem Doma starejših občanov Fužine, preko javnih razpisov sofinanciramo na Mestni občini Ljubljana. To je samostojen program, namenjen zunanjim uporabnikom/-cam oziroma vsem starejšim občankam in občanom MOL. V program CAF se lahko vključijo vsi starejši, njihov program pa je dostopen tukaj. V Ljubljani ob podpori MOL sicer deluje devet dnevnih centrov aktivnosti za starejše, ki so razporejeni po celotnem območju MOL. Dnevni centri aktivnosti za starejše ponujajo množico aktivnosti, ki pripomorejo k vzdrževanju psihofizične kondicije in k medsebojnemu druženju. Njihov seznam si lahko ogledate tukaj.

Preberite tudi: