petek, 9. 4. 2021

Obiščimo zeleni zaklad sredi mesta

Po nekaj zimskih dneh se pomlad vrača v naše mesto in ta konec tedna bo idealen za sprehod po zelenih oazah našega mesta, med katerimi je tudi Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Ohranjena območja narave in druge zelene površine v Ljubljani nudijo izjemne možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa. Vsakodnevni stik z naravo blaži siceršnje stresno življenje in delo, zato je rekreacijska funkcija zavarovanih območij izjemno pomembna.

Zeleni zaklad sredi mesta

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, z naravo in kulturo bogatem prostoru v neposredni bližini središča Ljubljane, se lahko sprehodite po številnih poteh.
Poti v parku Tivoli si izberemo takrat, ko si zaželimo več stika z ljudmi in bolj odprte poglede na urejen parkovni prostor. Ko pa si zaželimo tesnejši stik z gozdom, mehkejšo podlago pod nogami in več miru, imamo na razpolago več kot 15 km urejenih in označenih poti v gozdnem prostoru krajinskega parka. Te nas pripeljejo na primer v Mostec, na Cankarjev vrh ali Šišenski hrib.

foto
Foto: arhiv

Zahodni del parka obdaja Pot spominov in tovarištva, primerna za hojo, tek in druge oblike rekreacije, športnim navdušencem je na voljo Trim steza Mostec. Novo znanje lahko pridobite na Jesenkovi učni poti, učni poti ob Koseškem bajerju in gozdni učilnici nad sankališčem, ki je opremljena tudi s tablicami v Braillovi pisavi.

Obiskovalci v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib prihajamo z različnimi nameni in pričakovanji. Pri vsem, kar počnemo, bodimo obzirni do narave, drugih obiskovalcev, lastnikov zemljišč, ljudi, ki v parku živijo ali delajo. Skušajmo se zavedati, da smo tu le gostje. Za seboj pustimo kar najmanjše sledi.

Spoštujmo živali

Krajinski park je dom številnim vrstam živih organizmov. Živali so v spomladanskem času še posebej občutljive, saj se pripravljajo na naraščaj oziroma že imajo mlade. Nekatere živijo v gozdu, druge na odprtih zelenih površinah, nekatere med njimi za življenje potrebujejo vodne površine, ki so v parku. Če želimo ohraniti privilegij prisotnosti teh živali skoraj v središču mesta, je pomembno, da jih čim manj vznemirjamo in ne hranimo. Če v park prihajamo s psom, ga moramo imeti na povodcu.

Spoštujmo pravila

foto
Koseški bajer je priljubljena točka za rekreacijo. Foto: G. Murn

Podobno kot v drugih zavarovanih območjih narave tudi v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib veljajo nekatere omejitve in prepovedi: prepovedano je kurjenje izven za to določenih območij, šotorjenje, prepovedano je tudi odlaganje odpadkov. Nabiranje gozdnih plodov in sadežev je dovoljeno, vendar zmerno in za lastne potrebe – do dva kilograma na dan (gob, kostanja, gozdnih sadežev – robid, malin, borovnic) ter do enega kilograma zelišč. Izjema so območja Naravnega rezervata Mostec, Naravnega rezervata Mali Rožnik in Naravnega spomenika Pod Turnom, kjer nabiranje rastlin, gliv ali njihovih delov ni dovoljeno.

Preberite tudi: