petek, 23. 12. 2022

Ime leta 2022 je Vida Drame Orožim

Psihiatrinja in nevrologinja ter strokovna vodja Pro bono ambulante Vida Drame Orožim je postala Ime leta 2022 na Valu 202. Izjemni in srčni zdravnici iskreno čestitamo!

Delovanje Pro bono ambulante in njeno vlogo v širšem družbenem kontekstu je najbolj zaznamoval njen dolgoletni vodja dr. Aleksander Doplihar, ki je z veliko odgovornostjo, medicinskimi znanji in izkušnjami, preprosto človečnostjo ter stalnim zavzemanjem za pravice najranljivejših kot prostovoljec ambulanto vodil kar 17 let. Njegovo delo je leta 2019 prevzela upokojena zdravnica Vida Drame Orožim, ki nadaljuje njegovo delo in poslanstvo.
V ambulanti ekipa prostovoljk in prostovoljcev nudi podporo in pomoč najranljivejšim prebivalkam in prebivalcem tako Mestne občine Ljubljana kot širše. Na voljo so vsem, ki so ostali brez zdravstvenega zavarovanja ali jih potrebujejo. Številni prostovoljci in prostovoljke, med katerimi je tudi zdravnica Vida Drame Orožim, letno opravijo povprečno 1600 ur prostovoljnega dela in sprejmejo več kot 1000 obiskov letno.

Zdravnici Vidi Drame Orožim je v letošnjem letu tudi Zdravniška zbornica Slovenije podelila naziv častne članice zaradi njenega izjemnega prispevka pri uveljavljanju slovenskega zdravništva doma in v tujini.

20 let Pro bono ambulante

skupinska fotografija

Letos smo obeležili 20. obletnico delovanja ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, v kateri so od začetka delovanja registrirali okoli 1.000 oseb, v zadnjih nekaj letih pomoč v ambulanti povprečno poišče 90 novih uporabnic in uporabnikov na leto, 40 do 50 prostovoljk in prostovoljcev pa skupno opravi 1.600 ur prostovoljskega dela.
Storitve v ambulanti zagotavljajo Zdravstveni dom Ljubljana ter nevladni organizaciji Slovenska filantropija in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana (na začetku je sodelovala tudi Župnijska Karitas - Štepanja vas), Mestna občina Ljubljana pa zagotavlja finančna sredstva za njeno delovanje in zaposlitve v njej.

Preberite tudi: