ponedeljek, 20. 11. 2023

Informacijska točka Ljubljane na poti do ogljične nevtralnosti

V stavbi Kresije na Pogačarjevem trgu 2 smo odprli informacijsko točko Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti, v kateri bodo meščanke in meščani ter drugi obiskovalci prejeli različne informacije o razogljičenju mesta.

Točka, ki smo jo uredili v okviru evropskega projekta UP SCALE, bo služila tudi kot stičišče inovacij, poligon za razvoj idej, ki nas bodo v procesu soustvarjanja in sodelovanja na koncu pripeljale do skupnega cilja – razogljičenja. Tu bomo na enem mestu vsem deležnikom, meščankam, meščanom, nevladnim organizacijam, predstavnikom gospodarstva ter izobraževalnih in raziskovalnih institucij, državni upravi in ostalim obiskovalcem Ljubljane ponudili celovite informacije o tem, kako z različnimi koraki in prijemi prispevati k cilju, da Ljubljana postane podnebno nevtralna.
K sodelovanju vabimo vse, ki delujejo na tem področju; prostor bodo lahko uporabljali za delavnice, sestanke, predavanja in druge aktivnosti, ki so v skladu z našo vizijo.

Pester brezplačen program

infortočka

V info točki bomo pripravljali brezplačen program, s katerim želimo obiskovalce pritegnili k aktivnemu sodelovanju in sooblikovanju ukrepov in korakov, ki nas bodo pripeljali do želenega cilja.
V prostorih info točke bo od 1. decembra 2023 delovala energetska svetovalna pisarna ESVET, ki omogoča brezplačno, individualno in neodvisno energetsko svetovanje meščanom, podjetjem in javnemu sektorju. Svetovalci bodo na voljo vsak torek in četrtek med 16.30 in 19.30 uro.

V okviru projekta Save the homes bomo izvajali delavnice na temo celotne poti energetske prenove individualnih objektov. V prostoru je nameščena tudi zvočna postaja, kjer lahko obiskovalci dostopajo do okoljskih podatkov, do informacij o projektih MOL in drugih vsebin. Med drugim bo na voljo tudi ozaveščevalno gradivo, obiskovalci si bodo lahko izračunali svoj ogljični odtis, prostori pa nudijo tudi zavetje zavrženim rastlinam.

Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti

logo kampanje

Ljubljana je bila aprila 2022 izbrana v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih evropskih mest do leta 2030, s katero želi Evropska komisija pospešiti napredek najbolj ambicioznih mest na poti do podnebne nevtralnosti. 

Preberite tudi: