petek, 8. 11. 2019

Izberimo Drevo leta 2019

Skupina sodelavk in sodelavcev MOL je za letošnji izbor pripravila šest dreves, vsako s svojo edinstveno zgodbo. Enemu izmed njih lahko oddate svoj glas in tisto z največ zbranimi glasovi bo do prihodnjega praznika zagovornik vseh ostalih.

Katero drevo naj po vašem mnenju postane Drevo leta 2019?

Glasujete lahko tukajvse do 20. 11. 2019.

2009 igrisce zelenice HR mfras 138

Pri izboru Drevesa leta lahko sodelujete vsi

Skupina sodelavcev v mestu je za letošnji izbor pripravila šest dreves, vsako s svojo edinstveno zgodbo:

  • Divji kostanj ob Celovški cesti, med stavbama Celovška cesta 264 in 268
  • Stebrasti hrast ob Slovenski cesti 19
  • Kavkaški krilati oreškar v Miklošičevem parku
  • Lipa na Borštnikovem trgu
  • Platana na Streliški ulici
  • Pokopališka pobešava vrba na križišču Ižanske ceste in ulice Livada

Enemu izmed njih lahko oddate svoj glas in tisto z največ zbranimi glasovi bo do prihodnjega praznika zagovornik vseh ostalih. 

Pobuda Tree Cities of The World

Ljubljana z organizirano službo, ki skrbi za mestno drevje, njihovim sistematičnim spremljanjem in vzpostavljenimi pravili za ravnanje z drevjem in njihovo neposredno okolico, postaja del pobude Tree Cities of the World. S tem pomembno prispeva k mednarodnim prizadevanjem za priznanje krajev in mest, ki se zavzemajo za to, da se predvsem gozdovi in drevesa v urbanih okoljih pravilno negujejo, da se z njimi trajnostno upravlja, in da to tudi primerno proslavijo.

V ta namen smo razglasili 28. november 2019 za dan, ko bomo obeleževali prizadevanja občanov in sodelavcev, ki skrbijo za drevesa v mestu. Ob tej priložnosti bomo prav tako razglasili Drevo leta, ki bo simbolično ozaveščalo o vlogi dreves v mestih in pomenu skrbi zanje.

Preberite tudi: