sreda, 7. 10. 2020

Izbrali smo rešitev za postavitev spomenika braniteljem Ljubljane

Komisija za postavitev javnih spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana med 18 prispelimi predlogi izbrala idejno rešitev za postavitev spomenika braniteljem mesta Ljubljana 1991.

Strokovna komisija je ocenjevala izvirnost likovne rešitve, skladnost rešitve z zasnovo trga, izpovednost oblikovnega koncepta, jasnost sporočila, trajnost spomenika, komunikativnost, izvedljivost v predvidenem roku. 

Zmagovalna rešitev

Avtorici Lada Sedlaček in Metka Zupanič

foto

Izvirna likovna rešitev, ki s svojo umestitvijo v prostor opominja na čas obrambe mesta, obenem pa se s svojo pojavnostjo, transparentnostjo in zlitjem v prostor na nivoju tal odlično vzpostavlja kot sinteza arhitekturnega spomenika in kiparskega, prostorskega spomenika. Prav tako nagovarja gledalca z vseh štirih strani. Jasna je njena sporočilnost odlična pa je tudi kot komunikacija v prostoru.

Druga nagrada

Avtor Jurij Smole

foto

Izvirna likovna rešitev, ki s svojo umestitvijo v prostor zaobjame celoten trg. Je voluminozna, opazna in s svojo površino ustvarja igro svetlobe in odbojev. Njena izpovednost in sporočilnost sta večplastni. Zaradi svoje masivnosti preveč napolni prostor trga.

Tretja nagrada

Avtor Matjaž Počivavšek

foto

Likovno zelo kvalitetna rešitev, v kateri je avtor spomin umestil v konveksno oblikovan ščit. V svoji izpovednosti pa je predlog hermetičen, kar zmanjša sporočilnost in vzpostavlja enigmatičnost. Kljub konveksi tlorisni obliki ščita, ki bi lahko tvorila dialog z bodočo ureditvijo trga, pa z nagovorom samo iz enega pogleda slabše komunicira z gledalcem.

Strokovno komisijo je vodil podžupan prof. Janez Koželj, člani pa so bili predstavnica Društva likovnih umetnikov Ljubljane mag. Alenka Vidrgar, akad. kiparka, predstavnik Društva likovnih umetnikov Ljubljane Zoran Srdić Janežič, predstavniki predlagateljev postavitve spomenika dr. Igor Potočnik, Anton Pozvek in Matjaž Miklavc ter predstavnik projektanta arhitekturne zasnove Rok Žnidaršič.

Preberite tudi: