sreda, 19. 2. 2020

Izpiti za voznike avto-taksi vozil

Objavljamo termine izpitov o poznavanju Mestne občine Ljubljana za voznike avto-taksi vozil.

Kandidate, ki bi želeli opravljati izpit o poznavanju MOL za voznike avto-taksi vozil, obveščamo, da bodo pisni deli izpitov potekali v naslednjih terminih:

  • sreda 11. marec 2020, ob 15. uri,
  • sreda, 3. junij 2020, ob 15. uri,
  • sreda, 7. oktober 2020, ob 15. uri,
  • sreda, 2. december 2020, ob 15. uri.

Osebne prijave sprejemamo na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, v času uradnih ur, največ dva dni pred posameznim izpitnim rokom. Prijaviti se je možno za prvi naslednji razpisani izpit.

Za prijavo je potrebno predložiti:

  • veljavno vozniško dovoljenje,
  • potrdilo o znanju slovenščine,
  • potrdilo o najmanj pasivnem znanju enega svetovnega jezika,
  • pri prijavi je potrebno predložiti tudi potrdilo o plačilu takse za pisni del izpita v višini 25 evrov. 

Kot potrdilo o znanju slovenščine se šteje najmanj osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz slovenskega jezika ali potrdilo pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine. Kot potrdilo o najmanj pasivnem znanju tujega svetovnega jezika pa najmanj osnovnošolsko spričevalo z navedeno pozitivno oceno iz tujega jezika ali potrdilo o opravljenem izpitu iz tujega svetovnega jezika po javno veljavnem programu.

Ob prijavi kandidat prejme gradivo.

Za dodatne informacije lahko pokličete telefonsko številko 01/306-17-58. Če bo prijav več kot 20 hkrati, je mogoče izpit opravljati tudi v dodatnem terminu, o čem odloča komisija. Dodatni termin je lahko najmanj 1 mesec pred oz. po razpisanem roku v tej objavi.

Preberite tudi: