četrtek, 5. 12. 2019

Izšla je knjižica Dostopna Ljubljana

V okviru obeleževanja mednarodnega dne invalidov predstavljamo knjižico Dostopna Ljubljana, že 13. iz serije Ljubljana – zdravo mesto.

V knjižici predvsem s slikovnim materialom predstavljamo ključne prilagoditve in rešitve, ki prispevajo k čedalje bolj dostopni Ljubljani. Pozornost namenjamo zelenim javnim površinam, ekološki coni v mestnem središču, grajenem okolju, mestnem javnem prometu, programom in storitvam ter načinom sporazumevanja in sporočanja informacij, vse s poudarkom na rešitvah in prilagoditvah, ki omogočajo dostopnost osebam z oviranostmi in starejšim.

V knjižico smo dodali še posebno poglavje, v katerem so strokovnjaki vsebino pripravili v lahkem branju. Lahko branje običajno potrebujejo ljudje z motnjami v duševnem razvoju, ljudje po poškodbi glave ali kapi, ljudje z demenco, ljudje, ki še ne poznajo dobro jezika, ipd.

foto

Na okrogli mizi v Mestni hiši so o pomenu dostopnosti, o delovanju Sveta za odstranjevanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL ter o primerih dobre prakse in stalnih prizadevanjih, ki jih v širši mestni družini izvajamo za povečevanje dostopnosti mesta, spregovorili:

  • Sašo Rink, direktor Javnega stanovanjskega sklada MOL in vodja Sveta za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL,
  • Barbka Glavan iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mestne uprave MOL,
  • Gregor Cunder iz mestnega podjetja Ljubljanski potniški promet,
  • Janja Rebolj iz mestnega javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljana ter
  • Doris Dobnikar iz mestnega javnega zavoda Turizem Ljubljana.

V razpravi so udeleženci največ pozornosti namenili ureditvam za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne, katerih oviranost - sicer na videz manj ali celo neopazna - je poseben izziv pri načrtovanju ukrepov in zagotavljanju dostopnosti.

Ljubljana je mesto, dostopno vsem

V Ljubljani smo v preteklih letih, desetletju, na različnih področjih izjemno napredovali. Z idejo ustvarjanja vsem prijaznega in dostopnega mesta smo bistveno izboljšali dostopnost mesta osebam z oviranostmi. Ob prvem akcijskem načrtu, s katerim smo začrtali sistematično delo na tem področju, smo leta 2009 prejeli priznanje Zveze delovnih invalidov Slovenije, listino »Občina po meri invalidov«, kasneje pa, za številne že izvedene rešitve ter načrte o nadaljnjem urejanju vsem dostopnega mesta, tudi prestižno bronasto (za leto 2015) in nato še srebrno nagrado (za leto 2018) Access City Award na nagradnem natečaju Evropske Komisije za mesta dostopna osebam z oviranostmi in starejšim.

Preberite tudi: