četrtek, 6. 5. 2021

Javna obravnava Strategije razvoja socialnega varstva v MOL

Na Mestni občini Ljubljana smo pripravili predlog Strategije razvoja socialnega varstva v MOL za obdobje od 2021 do 2027, ki bo v javni obravnavi do 24. maja 2021.

Predlog Strategije, v katerem so zajeti cilji in aktivnosti za naslednjih sedem let, vsebuje pa tudi dolgoročnejšo vizijo do leta 2045, so pripravili na Oddelku za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana. Pri pripravi je poleg sodelavk in sodelavcev Oddelka sodelovala še zunanja sodelavka dr. Vesna Leskošek s Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani.
Predlog strategije je nastajal na podlagi poročila iztekajoče se strategije in izvedenih petnajstih fokusnih skupin v letu 2020, kjer so predstavnice_ki nevladnih organizacij, javnih zavodov MOL in drugi strokovnjaki_nje razpravljali o potrebah uporabnic_kov, o razvoju (novih) storitev ter prioritetah na posameznem področju.

Zbiramo odzive

Javna obravnava predloga strategije poteka od 6. do 24. maja 2021. Pripombe in predloge lahko pošljete do 24. maja do 12. ure na elektronski naslov ozsv@ljubljana.si.

Preberite tudi: