petek, 3. 7. 2020

Javna tribuna o razvoju kulture v Ljubljani

V okviru javne obravnave osnutka Strategije razvoja kulture v MOL 2020-2023, z usmeritvami do leta 2027 je v četrtek, 2. julija 2020, potekala javna tribuna, na kateri so udeleženci pohvalili pripravljen dokument.

Udeleženci tribune so izpostavili, da osnutek Strategije izraža vizijo razvoja kulture v Ljubljani in se uspešno sooča z izzivi, ki jih prinaša tako epidemija kot kandidatura za naslov EPK 2025. 

Odzive zbiramo do 12. julija

Vse pripombe in predloge, ki bodo prispeli do konca javne obravnave – to pomeni do 12. julija 2020, bomo evidentirali in se do njih pisno opredelili. Na tribuni in v okviru dosedanje javne obravnave smo že dobili smiselne predloge, ki jih bomo vključili v končno verzijo strategije, ki jo bo obravnaval Mestni svet MOL na septembrski seji.
Za pripombe in predloge je na voljo obrazec, ki je priloga osnutku strategije, dodatne informacije pa dobite tudi na telefonski številki (01) 306 48 40.

Izjemen pomen kulture na kakovost življenja

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo izjemnega pomena kulture za kakovostno življenje meščank in meščanov. Umetnost v najširšem pomenu odpira pomembne življenjske teme in širi naša obzorja, zato nanjo ne gledamo kot na strošek ampak jo vidimo kot investicijo v našo skupno prihodnost. V proračunu MOL za letošnje leto za področje kulture namenjamo skoraj 30 milijonov evrov brez investicij.
Z novim strateškim dokumentom želimo dodatno podpreti umetniško ustvarjalnost v mestu, okrepiti kakovost umetniške in kulturne ponudbe ter mednarodno prepoznavnost Ljubljane. Naša vizija je, da bo Ljubljana globalno mesto kulture, to je mesto, ki je mednarodno prepoznavno po svoji bogati kulturni dediščini, sodobni kulturni infrastrukturi, ki omogoča vrhunsko umetniško ustvarjanje, živahnemu kulturnemu utripu in odličnosti celotne kulturne ponudbe. Želimo biti mesto, ki omogoča in varuje svobodni umetniški izraz tako za slovensko/ljubljansko umetniško skupnost kot tudi za vse gostujoče umetnice in umetnike.
Nova kulturna strategija MOL prinaša vrsto vsebinskih novosti, s katerimi še dvigamo našo ambicioznost na tem področju. Izhajamo iz spoznanja, da je napredna samo tista kulturna politika, ki se je sposobna nenehno prilagajati in odgovarjati na izzive tako kulturnega in ustvarjalnega sektorja kot tudi celotne družbe.
Tokratna strategija nastaja v kriznih razmerah, ko še vedno vlada negotovost glede oblike in načina izvajanja kulturnih dogodkov v letu 2020 in nemara celo tudi naprej. Prav tako še ni mogoče jasno odgovoriti na vprašanje, kakšne dolgoročne posledice bo imela epidemija na kulturo, ne samo v ljubljanskem in slovenskem, temveč tudi v evropskem in širšem prostoru. Kljub temu bomo ohranili našo osnovno usmeritev, da je pri nas vlaganje v kulturo investicija in ne strošek.
Zato osnutek dokumenta vsebuje tudi načrtovane mehanizme kulturne politike MOL za čas kriznih razmer.

Preberite tudi: