torek, 1. 8. 2023

Razpis za dodelitev kadrovskih štipendij MOL

V šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024 za dijake in študente razpisujemo 26 kadrovskih štipendij. Dijaki se lahko prijavijo do 15. septembra, študenti pa do 13. oktobra 2023.

Dijaki in študenti, ki so državljani Republike Slovenije, se lahko potegujejo za naslednje kadrovske štipendije:

 • 1 štipendija za srednješolsko izobraževanje v programu Elektrotehnik ali Strojni tehnik za potrebe Javnega zavoda Šport Ljubljana;
 • 8 štipendij za Enoviti magistrski študijski program medicine, specialist družinske medicine, za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;
 • 2 štipendiji za Enoviti magistrski študijski program medicine, specialist pediatrije, za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;
 • 1 štipendija za dodiplomski študijski program Zdravstvena nega za potrebe Zdravstvenega doma Ljubljana;
 • 5 štipendij za Enoviti magistrski študijski program farmacije za potrebe Javnega zavoda Lekarna Ljubljana;
 • 3 štipendije za podiplomski študijski program Specialna in rehabilitacijska pedagogika za potrebe Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana;
 • 2 štipendiji za podiplomski študijski program Logopedija in surdopedagogika za potrebe Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana in Vrtca Galjevica;
 • 1 štipendija za podiplomski študijski program Psihologija, Psihosocialno svetovanje, Magisterij psihoterapevtske znanosti ali Zakonski in družinski študiji za potrebe Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih;
 • 1 štipendija za Enoviti magistrski študij arhitekture ali podiplomski študijski program Gradbeništvo za potrebe Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana;
 • 1 štipendija za Enoviti magistrski študij arhitekture ali podiplomska študijska programa Urbanizem ali Prostorsko načrtovanje za potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana;
 • 1 štipendija za podiplomski študijski program Gradbeništvo za potrebe Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

Kdo se lahko prijavi 

Na razpis se lahko prijavijo:

 • dijaki od vključno drugega letnika, ki ob vpisu v drugi letnik srednješolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji niso starejši od vključno 17 let,
 • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, od vključno drugega letnika, če ob vpisu v drugi letnik niso starejši od vključno 24 let,
 • študenti podiplomskega študija, razen enovitega magistrskega študija, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji, od vključno prvega letnika, če ob vpisu v prvi letnik niso starejši od vključno 29 let,

če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu javnega razpisa oziroma natečaja za kadrovske štipendije MOL 2023/2024.

Javni razpis, kjer najdete vse pogoje za prijavo, je objavljen tukaj ↗

Roki za prijavo

Prijave zbiramo prek aplikacije E-razpis 

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo:
• dijaki do 15. septembra 2023,
• študenti do 13. oktobra 2023.

Nekaj novosti na področju štipendij

Na MOL od leta 1998 s štipendiranjem podpiramo nadarjene in nadpovprečno uspešne ljubljanske dijake in študente. Področje štipendiranja MOL nadarjenih smo v letošnjem letu prenovili, podporo mladim v času izobraževanja pa širimo tudi na kadrovsko štipendiranje MOL. Mestni svet MOL je na junijski seji potrdil predloga spodnjih odlokov:

V petek, 28. julija 2023, sta bila v Uradnem listu RS, št. 82/2023 objavljena:

Preberite tudi: