torek, 1. 8. 2023

Razpisujemo štipendije za nadarjene dijake in študente

Objavili smo razpis štipendij za nadarjene dijake in študente v šolskem oziroma študijskem letu 2023/24. Rok za prijavo je 5. september za dijake in 5. oktober 2023 za študente. Z zbiranjem prijav smo že pričeli.

Razpisali smo 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024, in sicer:

  • 16 štipendij za dijake,
  • 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
  • 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
  • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
  • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

Kdo se lahko prijavi 

Na razpis se lahko prijavijo:

  • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo za nadarjene dijake MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
  • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika in
  • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika, 

če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2023/2024.

Javni razpis, kjer najdete vse pogoje za prijavo, je objavljen tukaj ↗

Roki za prijavo

Prijave zbiramo prek aplikacije E-razpis 

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo:
• dijaki do 5. septembra 2023,
• študenti do 5. oktobra 2023.

Nekaj novosti na področju štipendij

Na MOL od leta 1998 s štipendiranjem podpiramo nadarjene in nadpovprečno uspešne ljubljanske dijake in študente. Področje štipendiranja MOL nadarjenih smo v letošnjem letu prenovili, podporo mladim v času izobraževanja pa širimo tudi na kadrovsko štipendiranje MOL. Mestni svet MOL je na junijski seji potrdil predloga spodnjih odlokov:

V petek, 28. julija 2023, sta bila v Uradnem listu RS, št. 82/2023 objavljena:

Preberite tudi: