četrtek, 15. 4. 2021

Javno žrebanje stanovanj za mlade

V Mestni hiši bo v četrtek, 15. aprila 2021, ob 11. uri potekalo javno žrebanje stanovanj za mlade, ki ga bomo neposredno prenašali na naši spletni strani.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je v okviru 2. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj v najem mladim razpisal 30 namenskih najemnih stanovanj za mlade, ki bodo predvidoma vseljiva v letih 2021 in 2022.
10 stanovanj je namenjenih za oddajo mladim posameznikom, 10 za oddajo mladim parom, 10 pa za oddajo mladim družinam.

Videoposnetek javnega žrebanja:

Stanovanje za samostojnost mladih

Reševanje stanovanjske problematike je poleg zaposlitve ključen korak mladih na poti do njihove samostojnosti.
V Ljubljani smo leta 2016 smo na podlagi Strategije MOL za mlade 2016 - 2025 sprejeli Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim. Prvi javni prvi javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj JSS MOL za mlade smo objavili leta 2017, drugega pa leta 2020.
Obakrat smo razpisali po 30 stanovanj z neprofitno najemnino za določen čas 10 let in jih namenili trem skupinam mladih - mladim posameznikom, mladim parom in mladim družinam. Poleg starosti (18 do 29 let) so bili med pogoji še stalno prebivališče v MOL, 6 let stalnega ali vsaj začasnega bivanja v MOL ter dohodkovni cenzus. Dobitnike stanovanj izbiramo z javnim žrebom.

Mladim tudi na ta način poskušamo zagotoviti kar najboljše pogoje za njihov razvoj in bivanje v našem mestu.

Preberite tudi: