Mladi v Ljubljani

Na mladih svet stoji

Ljubljana podpira pogumne, ustvarjalne in prodorne mlade, a obenem skrbi za mlade z manj priložnostmi. Med populacijo mladih štejemo osebe, stare med 15 in 29 let. Ljubljana potrebuje mladostno energijo in sveže ideje, ki sooblikujejo naše glavno mesto in mu zagotavljajo razvoj in napredek, a mora nuditi tudi zavetje vsem, ki ga potrebujejo. Ljubljana je mlado mesto, preko 54.000 mladih med 14 in 29 letom biva v Ljubljani, kar pomeni 18,8 % vseh prebivalcev. Če temu prištejemo še vse mlade, ki se izobražujejo v Ljubljani ali v njej delajo, se ta številka praktično podvoji.

Novembra 2015 je stopila v veljavo Strategija Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025, z zgovornim podnaslovom »Ljubljana – mesto mladih za mlade«. Strategija je potrditev, da se Ljubljana zaveda, da so mladi ključni kamen v oblikovanju ustvarjalnega, strpnega in prijaznega mesta.

Na tem spletišču bodo mladim na voljo številne informacije o različnih stvareh, ki jih zanimajo in so pomembne za njihov položaj. Predvsem pa bo ključno, da mladi med spodnjimi informacijami ne le najdejo aktivnosti, ki bodo zanje zanimive in koristne. Ključno bo, da mladi začutijo in izkoristijo možnost, da lahko aktivno sooblikujejo podobo našega glavnega mesta.