ponedeljek, 14. 9. 2020

Kaj okusnega lahko skuhamo iz invazivnih tujerodnih rastlin?

Vabimo vas na brezplačne kulinarične delavnice, na katerih bomo pripravljali jedi iz invazivnih tujerodnih rastlin štrboncelj, topinambur in robinija.

Kuharske delavnice, ki jih v okviru projekta Applause organiziramo skupaj z Odsekom za prehrambeno kemijo Kemijskega inštituta in Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana, bodo potekale v KULT316 - Center kulinarike in turizma (Biotehniški izobraževalni center Ljubljana) na Prušnikovi ulici 74.
Prva delavnica bo v torek, 22. septembra 2020, od 16. do 20.30 ure, druga v soboto, 26. septembra 2020, od 9. do 13.30 ure, tretja pa v torek, 29. septembra 2020, od 16. do 20.30 ure.

Foto Mojca Plantan

Vsake od navedenih delavnic se lahko udeleži največ 12 udeležencev, ki bodo sami sodelovali pri pripravi jedi. Delavnice se bodo zaključile z degustacijo.

Na delavnicah bomo prikazali možnost uporabe štrbonclja (Prunus cerasifera), topinamburja (Helianthus tuberosus) in robinije (Robinia pseudacacia) za pripravo različnih jedi.
Vodila jih bo Marjeta Cevc, predavateljica za področje kuharstva na Višji strokovni šoli Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.
Prosimo, da v skladu s priporočili NIJZ s seboj prinesete zaščitno masko.

Foto Mojca Plantan 4

Prijave

Na delavnico se lahko prijavi polnoletna fizična oseba, s čimer privoli, da se e-naslov ali telefonsko številko iz prijave uporablja za morebitne povratne informacije glede delavnic. Prijava je omejena samo na eno delavnico, pri čemer lahko ob prijavi navedete dve delavnici, in sicer po prioritetni listi.
Način prijave
1. Telefonska številka: (01) 306 46 79. Prijave sprejemamo vsak delovnik od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro.
2. E-naslov: kulinaricne-delavnice@ljubljana.si

Zbiranje prijav se zaključi dva dni pred izvedbo delavnice oziroma ob zapolnitvi prostih mest po vrstnem redu prijav.

Projekt APPLAUSE

Kulinarične delavnice so del aktivnosti evropskega projekta »APPLAUSE – od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev«, ki jo v okviru pobude »Inovativne pobude v mestih« sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Preberite tudi: