torek, 7. 7. 2020

Prijavite se na natečaj za najbolj inovativno jed

Poleti imamo več časa za eksperimentiranje v kuhinji, zato smo se v sklopu projekta Applause odločili za objavo natečaja »Najbolj inovativna jed iz topinamburja in štrbonclja«. Zavihtite svoje kuhalnice in se podajte na kuharsko avanturo, saj vsak sodelujoči prejme nagrado.

V okviru evropskega projekta APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) – from harmful to useful with citizens' led activities/od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev pobude Urban Innovative Actions razpisujemo natečaj »Najbolj inovativna jed iz topinamburja in štrbonclja«.

Namen natečaja je k sodelovanju privabiti kulinarične navdušence, ki bodo ustvarili jed (predjed, glavna jed, sladica) iz gomoljev topinamburja ali laške repe (Helianthus tuberosus) in/ali plodov štrbonclja (Prunus cerasifera). Ostale sestavine sodelujoči izbere po lastni presoji.

Postopek prijave

Sodelujoči recept zapiše, pripravi jed in jo fotografira. Zapisan recept in fotografije jedi, s svojimi osebnimi podatki (ime, priimek, kraj) pošlje na elektronski naslov natecaj.jed@ki.si ali na naslov: Odsek za prehrambeno kemijo, Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – NATEČAJ NAJBOLJ INOVATIVNA JED IZ TOPINAMBURJA IN ŠTRBONCLJA«. Zbiranje receptov bo trajalo do 30. 9. 2020.

Nagrade za vse sodelujoče

Izmed vseh prispelih receptov bo strokovna komisija izbrala najbolj inovativno jed iz topinamburja in štrbonclja na osnovi poslanih fotografij in recepta. Vsi sodelujoči dobijo praktične nagrade. Avtor zmagovalnega recepta prejme plaketo in praktične nagrade, zmagovalni recept pa bo predstavljen na Festivalu uporabe invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki bo potekal oktobra 2020 v Ljubljani.

Pravila in pogoji sodelovanja

Sodelovanje na natečaju

  • Natečaj »Najbolj inovativna jed iz topinamburja in štrbonclja« (v nadaljevanju: natečaj) organizira Odsek za prehrambeno kemijo, Kemijski inštitut skupaj s partnerjema Mestno občino Ljubljana in Naravoslovnotehniško fakulteto (v nadaljevanju: organizator) v okviru projekta APPLAUSE.
  • Na natečaju lahko sodeluje polnoletna fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se strinja z vsemi pravili in pogoji sodelovanja.
  • Vsak sodelujoči lahko sodeluje z največ tremi inovativnimi jedmi iz topinamburja in štrbonclja.

Postopek izbora nagrajenca

  • Med vsemi prejetimi recepti bo strokovna komisija izbrala recept najbolj inovativne jedi. Odločitev strokovne komisije o vseh vprašanjih v zvezi z izborom najbolj inovativne jedi in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pritožbe in pisni ugovori niso možni.

Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

  • S sodelovanjem na natečaju avtor najbolj inovativne jedi dovoli, da se njegovi osebni podatki skladno s podanim Soglasjem objavijo na spletni strani projekta APPLAUSE, v elektronski izdaji receptov in v tiskovinah za potrebe projekta APPLAUSE.
  • Organizator si pridružuje pravico, da v tiskanih in elektronskih medijih objavi recept, ime in kraj avtorja najbolj inovativne jedi ter ostale podatke glede na Soglasje avtorja: priimek, fotografije in posnetek.
  • Organizator natečaja se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in da jih ne bo posredoval tretjim osebam.
  • Pogoj za sodelovanje na natečaju je s strani avtorja podpisano Soglasje o pridobivanju osebnih podatkov, s katerim avtor opredeli, kateri njegovi osebni podatki se lahko uporabljajo za potrebe projekta APPLAUSE.

Posredovane osebne podatke sodelujočih bo organizator obdeloval v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Osebne podatke sodelujočih bo organizator uporabljal zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, za katerega so bili zbrani.

Preberite tudi: