ponedeljek, 6. 1. 2020

Kako je delovala Ljubljanska javna gasilska služba v letu 2019

Izvajanje operativnega dela Gasilske brigade Ljubljana oziroma celotne javne gasilske službe v Ljubljani v letu 2019 je bilo uspešno in učinkovito.

Skoraj 2.000 urgentnih dogodkov v letu 2019

Skupno število urgentnih intervencij je sicer malenkost manjše, kot v letu 2018 (- 1,4%). Zabeležili smo 1.981 urgentnih dogodkov in sicer:

  • 634 krat je bil vzrok naše intervencije požar,
  • 761 krat smo nudili tehnično pomoč,
  • 322 krat je šlo za prometno nezgodo,
  • 113 krat smo odstranjevali potencialne nevarnosti,
  • 89 krat smo posredovali ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
  • 48 krat je šlo za reševanje živali,
  • 14 krat smo posredovali pri reševanju ob nesrečah na vodi.

Poleg tega smo opravili še 20 preventivnih pregledov ter 12 obsežnih vaj, kjer je praviloma sodelovalo več gasilskih enot. Tako je naše skupno število posredovanj kar 2.013.

Porast požarov

foto
Požar pri industrijski coni Stegne.  Foto: Sandi Zajc

V letu 2019 smo zaznali porast interveniranja v primerih požarov. Zabeležili smo 5,1% porast v primerjavi s prejšnjim letom. Izpostaviti moramo zelo obsežen požar na Beblerjevem trgu Novih Jaršah v mesecu aprilu. Gorela so 3 stanovanja, požar se je deloma razširil na ostrešje. Posebnost intervencije je bila zahtevna evakuacija 93 oseb. 5 oseb je bilo poškodovanih. Drugi obsežnejši požar je bil meseca maja na Viču. Šlo je za polno razvit požar, v ognju je bil celoten objekt. Dve osebi sta bili lažje poškodovani. Tretji zahteven požar je bil junija na Ižanski cesti, ko je šlo je za požar večje delavnice. Septembra pa so zagoreli objekti in kup avtomobilskih gum v neposredni bližini industrijske cone Stegne. Šlo je za zahtevno posredovanje, na intervenciji je sodelovalo kar 168 gasilcev.

Druge zahtevnejše intervencije

foto

Poleg opisanih požarov lahko med zahtevnejše intervencije v letu 2019 štejemo še posredovanje pri dveh železniških nesrečah, močno neurje v mesecu juliju na širšem območju Ljubljane in intervencijo v Dravljah, ko je puščal zemeljski plin in je bilo potrebno preventivno evakuirati več kot 300 prebivalcev.

Kot pozitivno bi lahko ocenili, da je bilo manj naših posredovanj ob prometnih nesrečah (- 12%). Vendar je podatek nekoliko zavajajoč, saj so se na našo pobudo nekatere pristojnosti gasilske enote širšega pomena prenesle na druge prostovoljne operativne gasilske enote, ki sedaj praviloma celo učinkoviteje posredujejo ob takšnih nesrečah.

Odlično sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi

Brez izjemno korektnega in nadvse strokovnega sodelovanja z ljubljanskimi prostovoljnimi gasilskimi društvi si našega učinkovitega dela enostavno ne moremo predstavljati! Operativne enote iz teh društev so namreč v lanskem letu z nami posredovale na kar 428-ih intervencijah.

Za učinkovito operativno delovanje smo veliko napora vložili v t.i. strateško načrtovanje in seveda v preventivno dejavnost. Dejstvo je, da je Gasilska brigada Ljubljana izjemno razvojno usmerjena organizacija. Sodelovali smo v več razvojno raziskovalnih projektih. Zaključili smo razvojno raziskovalno nalogo imenovano Permanentno usposabljanje in psihofizični preizkus gasilca, pri kateri smo bili nosilec projekta. Kot strokovni partner smo sodelovali tudi pri projektu ICS URSZR.

Sodelovanje je izjemnega pomena

foto

Sodelovanje z drugimi intervencijskimi službami je ključno za učinkovito posredovanje. V letošnjem letu smo to še okrepili, podpisana sta bila dogovora s policijo in lani tudi z Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana. V sklopu dogovorov smo izvedli več načrtovanih aktivnosti, kot so skupne vaje, posveti in predavanja.

Izpostavljamo skupno sodelovanje pri preventivni akciji Bodi zvezda, ne meči petard!. Uporabniki pirotehničnih sredstev se poslužujejo zelo »inovativnih« pristopov, da bi bil njihov efekt kar se da močan in nazoren. V Gasilski brigadi Ljubljana v prednovoletnem času beležimo občuten porast požarov košev za smeti ter komunalnih zabojnikov in dejstvo je, da je vzrok za večino takšnih požarov prav aktivirana pirotehnika, odvržena v smetnjak. To pa lahko povzroči zelo hude posledice. Zaradi gorečega smetnjaka so mnogokrat ogroženi bližnji objekti, kot so vozila, nadstrešnice ali celo bivalni objekti. V zadnjih dneh leta interveniramo pri gašenju takšnih požarov tudi večkrat na dan.

Ena od pomembnih aktivnosti na področju preventive je sodelovanje pri projektu Gasilski ključ. Gre za poseben ključ, ki je nameščen pri objektih v lasti Mestne občine Ljubljana. Trenutno je tako opremljenih že 46 vrtcev. Z njim odklenemo cevasti trezor, v katerem pa je shranjen ključ, ki odpira vrata objektov.

Novo vozilo za še večjo učinkovitost

Med letnimi cilji in nalogami za leto 2019 na področju opremljanja voznega parka je bila izvedena za nas pomembna investicija. V začetku julija smo namreč v operativno uporabo prevzeli novo vozilo za poveljevanje in podporo vodenju (t.i. voz 1).

V lanskem letu smo še bolj okrepili delovanje in povezanost gasilskih enot v okviru izvajanja javne gasilske službe ter drugih služb s področja zaščite in reševanja v Mestni občini Ljubljana.

Preberite tudi: