Čuvamo svoje mesto

V Ljubljani se počutimo varne

Varnost je po Maslowi hierarhiji potreb takoj za fiziološkimi najpomembnejša potreba vsakega človeka. Tega se v Ljubljani zavedamo, zato znaten del naših prizadevanj usmerjamo v varnost prebivalk in prebivalcev ter zaščito pred naravnimi nesrečami. Za večjo varnost v mestu smo od leta 2007 namenili več kot 33 milijonov evrov.

Skrbimo za fizično varnost

Da bi se prebivalke in prebivalci ter obiskovalci v Ljubljani počutili čim bolj varno, zanje skrbimo skupaj z državnimi organi Mestno redarstvo in Inšpektorat. Mestno redarstvo skrbi za varen in neoviran promet v naseljih, varuje javno premoženje ter vzdržuje javni red in mir, medtem ko Inšpektorat nadzira izvajanje avtotaksi prevozov, plovbnega režima, čistočo zelenih površin in ravnanje s komunalnimi odpadki. Za čim večjo varnost naših meščanov si prizadevamo tudi na drugih področjih, denimo večina mestnih avtobusov LPP je opremljena z notranjimi nadzornimi kamerami, kar veča občutek varnosti za potnike in zmanjšuje vandalizem.

109
Ekološko vozilo Mestnega redarstva

Skrbimo za varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami

Občutek varnosti je večplasten in tesno povezan tudi z naravnimi pojavi, na katere težko vplivamo, lahko pa smo nanje pripravljeni. Študija, objavljena v reviji Lancet Planetary Health leta 2017, predvideva, da bosta do leta 2100 kar dve tretjini Evropejcev občutili posledice skrajnih vremenskih pojavov in nesreč, povezanih z vremenom, čemur smo v zadnjem desetletju že priča. Za nas je tako tudi varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami ključnega pomena, za kar skrbijo Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Javna gasilska služba MOL ter druge sile zaščite, reševanja in pomoči (taborniki, skavti, gorski reševalci, jamarski reševalci, radioamaterji, vodniki reševalnih psov itd.).

2
Javna gasilska služba MOL združuje poklicno Gasilsko brigado Ljubljana in 35 prostovoljnih gasilskih društev. Foto: GB LJ