torek, 4. 10. 2022

Kako napreduje dograditev kanalizacije v okviru projekta Čisto zate?

V okviru tretjega dela projekta Čisto.Zate – Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja: dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2.000 PE v MOL smo na številnih območjih Ljubljane dela že zaključili, ponekod so v teku, na posameznih lokacijah pa jih bomo izvajali prihodnje leto.

Cisto zate Logotip 2

S projektom Čisto.Zate bomo stopnjo priključenosti na javno kanalizacijo v Ljubljani iz 68% (2007) oz. 88% (2017) povečali na 98%. 

Celoten projekt sestavljajo trije deli in sicer:

  • DEL 1: izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana z nadgradnjo odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice,
  • DEL 2: izgradnja 3. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana in
  • DEL 3: dograditev kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL

Objavljamo pregleden seznam cest in ulic po posameznih (39) območjih. Preverite, kako napredujejo dela v vaši soseski.

Preberite tudi: