petek, 14. 5. 2021

Klančine za lažji dostop do trgovin in lokalov

V Mestni občini Ljubljana v sodelovanju z javnim podjetjem Voka Snaga postavljamo klančine za lažji dostop do nekaterih trgovin in lokalov v starem mestnem jedru za gibalno ovirane osebe in družine z otroškimi vozički. To je še eden izmed ukrepov za povečanje dostopnosti v mestu za vse.

Na območju Mestne občine Ljubljana zagotavljamo lažji dostop do več kot 200 javnih zgradb MOL – vrtcev in osnovnih šol, lekarn, zdravstvenih in športnih objektov ter upravnih zgradb. Ponekod pa je dostop še nekoliko oviran zaradi stopnic pred vhodi. To predvsem za osebe z gibalnimi oviranostmi, družine z otroškimi vozički in starejše, ki težje premagujejo stopnice, predstavlja prepreko, ki si jo prizadevamo odpraviti.

Klančine za lažji dostop

Svojo zavezanost omogočanju lažje dostopnosti nadgrajujemo z izvedbo pilotnega projekta, v sklopu katerega bomo s klančinami, prilagojenimi invalidskim in otroškim vozičkom, opremili deset poslovnih prostorov v starem mestnem jedru, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana.

 foto

Prva izmed trgovin, ki jih bomo opremili s po meri narejeno klančino, je prodajalna družbe Dom v Filipovem dvorcu. Klančino so v celoti izdelali v lesni delavnici javnega podjetja Voka Snaga.
Na tak način želimo olajšati dostop do prostorov v starem mestnem jedru, ki so v lasti mesta, hkrati pa spodbuditi tudi zasebne lastnike trgovin in lokalov, da sledijo mestnemu zgledu in tudi oni vhode v svoje zgradbe prilagodijo gibalno oviranim, družinam z otroškimi vozički in starejšim.

Ljubljana je mesto, dostopno vsem

Z izvedbo tega projekta bomo dodatno prispevali k višji kakovosti življenja v našem mestu in izboljšali dostopnost, s katero se sicer ukvarja Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL kot posvetovalno telo župana.

Ta si prizadeva za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir na javnih površinah, kot so denimo nižanje robnikov ob pločnikih, urejanje posebnih javnih parkirnih mest, nameščanje tipk za osebe z okvaro vida na semaforjih, preurejanje javnih sanitarij za osebe z oviranostmi ali opremljanje objektov s ključavnicami za evro ključe.

Javni prevoz za lažjo mobilnost

foto

Za lažjo mobilnost starejših in oseb z gibalnimi oviranostmi smo leta 2008 zagotovili storitev brezplačnega prevoza v mestni peš coni z električnimi vozili Kavalir, ki jih je sedaj že šest. Pred časom smo to storitev razširili tudi na območje ljubljanskih Žal, kjer se je moč s Kavalirjem brezplačno peljati vsako nedeljo.
Poleg tega je večina avtobusov mestnega potniškega prometa sedaj nizkopodna, mnogi med njimi imajo notranje glasovne in vizualne napovednike postajališč in tudi klančine za vstop z invalidskim vozičkom.
Mladoletniki in odrasle osebe s telesno okvaro ter njihovi spremljevalci lahko pridobijo brezplačno vozovnico LPP v skladu s predpisi, ki urejajo usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, in predpisi na področju invalidskega in pokojninskega zavarovanja.
 

Preberite tudi: