sreda, 27. 1. 2021

Končali smo prenovo Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka

Končali smo s prenovo Tavčarjeve ulice in ureditvijo Miklošičevega parka, v okviru katerih smo na novo uredili tudi križišči z Miklošičevo cesto in Cigaletovo ulico ter ploščad pred sodno palačo.

Izboljšave za vse udeležence v prometu

foto

Prenova prinaša izboljšave predvsem za pešce, kolesarje in uporabnike javnega prometa. Prenovili smo cestišče, kolesarsko stezo oziroma pas, ki je na parterju pred sodiščem označen s točkami iz nerjavečega jekla, javno razsvetljavo in pločnike na potezi od Resljeve do Slovenske ceste.

foto

Pomembna pridobitev je tudi krožišče na stiku Dalmatinove ulice, Ulice Komenskega ter Kolodvorske in Tavčarjeve ulice, s katerim smo nadomestili trikotno križišče ter omogočali boljši pretok prometa in vodenje kolesarjev. Čisto končno podobo bo območje dobilo, ko bodo vremenske razmere ugodne za saditev cvetlic in zelenja pred sodiščem.

Nova parkirna mesta za kolesa in električna vozila

foto

foto

Posegli smo tudi v priključke Miklošičeve ceste in Cigaletove ulice, kjer smo uredili nadvišana prehoda za pešce ter izboljšali vodenje kolesarjev, s čimer zagotavljamo boljšo varnost šibkejšim udeležencem v prometu.

Postavili smo tudi 68 novih stojal za kolesa (vključno s tistimi pred sodiščem). Na Tavčarjevi in Cigaletovi ulici smo zarisali skupno šest parkirnih mest za električna vozila, kjer so tudi tri polnilnice.

Miklošičev park

foto
foto: Saša Suzić

Zaključili smo tudi obnovo Miklošičevega parka, ki je potekala pod pogoji in usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ter Zavoda RS za varstvo narave. Uredili smo tlake in javno razsvetljavo ter poskrbeli za zasaditev zelenja in ureditev zelenih površin.

foto
foto: Saša Suzić

Na robu parka ob Tavčarjevi in Dalmatinovi ulici so po novem dolge betonske klopi, v parku pa nove klopi z LED-svetilkami. Robniki med pločnikom in cestiščem Tavčarjeve ulice so na odseku med Miklošičevo cesto in Cigaletovo ulico v nivoju vozišča.

Območje je povezano v lično celoto

V okviru prenove, ki smo jo izvajali od 1. aprila 2020, smo tako na območju med Resljevo in Slovensko cesto vzpostavili še bolj urejene, udobne in varne površine za vse udeležence v prometu. Prenovljen park omogoča prijetnejšo uporabo javnega prostora in ta del mestnega središča, skupaj z leta 2018 obnovljenim območjem Dalmatinove ulice ter Slovenske in Gosposvetske ceste, povezuje v lično celoto.
Prenovo je izvedlo podjetje PZG d.o.o., pogodbena vrednost prenove Tavčarjeve ceste, Miklošičevega parka in ploščadi pred sodiščem je 1.323.530,43 EUR z DDV.

Preberite tudi: