ponedeljek, 23. 8. 2021

Križišči ob Trgu MDB znova odprti

Dela na območju križišč Aškerčeve ceste z Bleiweisovo in Tržaško cesto ter Aškerčeve s Prešernovo so končana in to območje je od 22. avgusta 2021, kot smo napovedali, znova prevozno.

Zaradi del v okolici je promet iz križišča Aškerčeva - Prešernova - Groharjeva še vedno omejen v smeri na Prešernovo in na Groharjevo cesto. Prav tako je nekoliko oviran dostop na okoliških površinah za pešce in kolesarje, kjer gradbena dela še potekajo.

Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje. Celovite informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate na našem portalu aktualnih prometnih informacij PROMInfo. Svoje poti po mestu lahko načrtujete tudi s pomočjo klepetalnega robota (chatbota) Ljubo iz Ljubljane, ki deluje znotraj Facebookove aplikacije Messenger.

Celovita prenova Trga MDB

Rekonstrukcija obeh križišč sodi v okvir prenove Trga Mladinskih delovnih brigad in okoliških križišč, v okviru katere bomo severnem in južnem delu trga uredili parkovne tlakovane in zelene površine, zasadili drevesa in namestili urbano opremo. Hkrati bomo obnovili vodovod, plinovod in javno razsvetljavo. Nova prometna ureditev na območju trga bo sledila načelom skupnega prometnega prostora.

Z deli na območju spomenika braniteljem mesta Ljubljana 1991 smo končali že konec junija, dela na preostanku trga pa še potekajo. Zdaj sledi rekonstrukcija križišča Prešernove in Rimske ceste.

 

Preberite tudi: