ponedeljek, 9. 11. 2020

Kulturni ustvarjalci, pozor! Razpis za brezplačen najem umetniških ateljejev in prostorov je tu!

Objavili smo razpis za oddajo umetniških ateljejev in prostorov v brezplačno uporabo za kulturne dejavnosti. Rok za prijavo je vključno do torka, 12. januarja 2021.

Namen javnega razpisa je poiskati izvajalce kulturnih projektov in programov, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo h kulturni ponudbi MOL. Omogočili jim bomo brezplačno uporabo ateljejev in prostorov za izvajanje dejavnosti v javnem interesu.

Predmet razpisa so trije umetniški ateljeji in 14 prostorov za izvajanje kulturne dejavnosti.
Za proste umetniške ateljeje se lahko prijavijo posamezniki, ki opravljajo dejavnost na področju likovne/vizualne umetnosti in nimajo zagotovljenih primernih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti.
Za brezplačno uporabo prostorov za kulturne dejavnosti se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti in posredovanja kulturnih vrednot, javni skladi s področja kulture in posamezniki, ki opravljajo kulturno dejavnost in nimajo zagotovljenih primernih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti.

Ogled prostorov in ateljejev, ki so na voljo

Za oddajo je predvidenih 14 prostorov na Trgu Prekomorskih brigad 1
Oddajamo tudi tri umetniške ateljeje, in sicer na Resljevi cesti 18, na Bregu 8 in na Masarykovi 24. 

Oglede umetniških ateljejev in prostorov, ki smo jih napovedali 18. in 19. novembra 2020, smo prestavili zaradi ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa in omejitve združevanja. Nove termine ogledov bomo objavili na spletni strani.

 

Celoten razpis najdete tukaj, rok za prijavo pa je vključno do torka, 12. januarja 2021.

Preberite tudi: