četrtek, 27. 2. 2020

Lep dan za Ljubljano

Ljubljana je v drugem krogu izbora za Evropsko prestolnico kulture 2025!

Četrtek je bil lep dan za Ljubljano, ki je pripravljala kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture. Lep dan je bil tudi za 25 občin iz regije, ki so del programa. Dvanajstčlanska komisija za izbor, deset tujcev in dva slovenska delegata, je izmed šestih mest, ki so kandidirala, izbrala štiri, ki se bodo do decembra potegovala za naziv. Trud je poplačan, delo na spreminjanju mesta in regije s kulturo se nadaljuje in tega se neznansko veselimo!

Z aktivnostmi nadaljujemo

Od leta 2016, ko je bila kandidatura Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture 2025 prvič uvrščena med strateške cilje, so se odvili zanimivi procesi premisleka mesta, njegovih vrednot in pričakovanj občank in občanov. Javne razprave, mreženja, številne analize in premisleki, ne le na področju kulture, temveč tudi na področjih izobraževanja, sociale, varovanja okolja, zdravja, turizma in znanosti, so odstirali vedno večje razvojne ambicije. Zadnje leto sta ob tem vzbrstela refleksija policentričnega razvoja glavnega mesta in širši premislek razvoja regije skozi Evropsko prestolnico kulture. Vse to je privedlo do tega, da so se sprostile izredno prodorne in kreativne zamisli, ki so očitno tudi mednarodno žirijo prepričale, da Ljubljana misli resno. Veliko teh idej najdete v naši prijavni knjigi. 

Zato bomo resno delali tudi naprej. Že danes pa bomo veseli odzivov na kandidaturo na EPK2025@ljubljana.si. Le tako bomo na koncu najboljši!

Prijavna knjiga EPK 2025

Delovna skupina projekta Ljubljana 2025 je pripravila prijavno knjigo, ki jo je konec decembra oddala Ministrstvu za kulturo RS, ta pa jo je predal v branje in presojo dvanajstčlanski mednarodni komisiji, ki je danes izbrala štiri slovenska mesta za drugi krog kandidature Evropska prestolnica kulture 2025.
bidbook objavljeno v2

Preberite tudi: