ponedeljek, 27. 5. 2019

Ljubljana znova prejela znak Slovenia Green Destinations Gold

Že drugič smo prejeli prestižni znak Slovenia Green Destination Gold, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija. Tako ostajamo ena najuspešnejših destinacij v Zeleni shemi slovenskega turizma.

Poslanstvo Ljubljane je trajnostni razvoj

Ljubljana je leta 2015 postala prva destinacija v Sloveniji z nazivom Slovenia Green Destination. 
V Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 je Slovenija trajnostno usmeritev opredelila kot svojo edino pravo razvojno priložnost in vsebino turistične ponudbe. Trajnostni razvoj je tudi poslanstvo Ljubljane, ki jo odlikuje visoka okoljska zavest, obenem pa nam je vse do danes uspelo ohraniti zeleno podobo. Smo ponosni prejemniki naziva Zelena prestolnica Evrope 2016 in drugih mednarodnih nagrad za trajnostni turizem.

Zlati certifikat smo pridobili, ker smo dosegli povprečno oceno 8.5 na podlagi trajnostnih meril in indikatorjev, ki so razvrščeni v področja: destinacijski menedžment, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih podjetij.

Trajnostnega razvoja v Ljubljani ne izpostavljamo kot konkurenčno prednost destinacije Ljubljane, temveč kot temeljni konceptualni pristop. Trajnostni razvoj turizma ni več vprašanje, ki dovoljuje izbiro, ampak zahteva, ki jo narekujejo tako povpraševanje kot vse bolj omejeni viri v okolju z naraščajočo konkurenco.

Zelena shema slovenskega turizma

Zelena shema slovenskega turizma  je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Ključni strateški cilj sheme je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje.

Preberite tudi: