petek, 9. 4. 2021

Ljubljanski vrtci pripravljajo krajše brezplačne programe

V štirih ljubljanskih javnih vrtcih bomo za otroke, ki še ne obiskujejo vrtca in bodo jeseni vstopili v osnovno šolo, organizirali krajše programe, ki jih bodo vrtci izvajali nekaj ur dnevno. Za starše bodo ti programi brezplačni.

Naša želja je, da bi pred vstopom v šolo prav vsak otrok obiskoval vrtec vsaj v manjšem obsegu, saj na ta način poskrbimo za lažje všolanje. Otrok bo uspešneje navezoval prve stike s sošolci, osvojil novo okolje in imel večje možnosti za učne uspehe. Vrtci v Ljubljani izvajajo izjemno kakovosten program, imajo izkušene in visoko izobražene vzgojitelje in druge strokovne delavce, vsakemu otroku in družini pa se skrbno posvetijo.

Kdo se lahko vpiše v krajši program?

Krajši program je namenjen otrokom med 5. in 6. letom starosti, ki bodo s 1. septembrom 2021 vstopili v prvi razred osnovne šole in še ne obiskujejo vrtca. Starši lahko v ta program vpišejo tudi mlajše bratce in sestrice, ki so že dopolnili štiri leta (za mlajše program ni primeren).

Pogoj za vpis je, da otroci še ne obiskujejo drugih programov v vrtcu.

Ali moramo izbrati tisti vrtec, ki je najbližji osnovni šoli, kamor smo vpisali otroka?

Priporočamo vam, da otroka vpišete v vrtec, ki je najbližje glede na lokacijo vašega prebivališča in izbrane osnovne šole, v katero ste vpisali vašega otroka, ni pa to obvezno. Če vam ne bo ustrezal razpisani čas in kraj izvajanja krajšega programa, lahko vlogo za vpis otroka v krajši program pošljete v enega od ostalih vrtcev, ki ga izvajajo.

Kdaj bo potekal vpis?

Vpis bo potekal v četrtek in petek, 15. in 16. aprila 2021, med 8. in 15. uro.

Kako poteka vpis?

Starši pošljejo vlogo za vpis otroka v krajši program na elektronski naslov vrtca ali se najavijo na oseben obisk v vrtcu, lahko pokličejo tudi po telefonu na kontaktno številko vrtca.

Če bo v posameznem vrtcu manj kot osem prijav, vrtec programa ne bo izvajal. V takem primeru vas bo vrtec, kamor boste poslali vlogo za vpis otroka v krajši program za svojega otroka, povprašal, ali bi želeli svojega otroka vpisati v drugi vrtec.

V katerih vrtcih in kdaj bo potekal krajši program?

VRTEC GALJEVICA
Lokacija: Vrtec Galjevica, enota Galjevica, Galjevica 35
Skupaj ur v programu: 144 ur
Termin: 3. 5. – 2. 7. 2021, 4 x tedensko (ponedeljek, sreda, četrtek, petek) med 8. in 12. uro
Kontakti za vpis: Sergeja Zemljarič, svetovalna delavka; svetovalna.delavka@vrtec-galjevica.si
T: 01/4204 737, M: 040 322 136

VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA
Lokacija: Vrtec Hansa Christiana Andersena, enota Marjetica, Bitenčeva 4
Skupaj ur v programu: 144 ur
Termin: 3. 5. – 2. 7. 2021, 4 x tedensko (ponedeljek, torek, sreda, četrtek) med 15. in 19. uro
Kontakti za vpis: Nadja Beguš, svetovalna delavka; nadja.begus@vrtecandersen.si
T: 01/583 82 11, M: 040 469 523

VRTEC JELKA
Lokacija: Vrtec Jelka, enota Jelka, Glavarjeva ulica 18 a
Skupaj ur v programu: 144 ur
Termin: 3. 5. – 2. 7. 2021, 4 x tedensko (ponedeljek, torek, sreda, četrtek) od 8. do 12. ure (če bi bilo več interesa za popoldansko izvedbo, lahko izvedejo program tudi popoldan od 15. do 19. ure)
Kontakti za vpis: Tjaša Brodnik, pomočnica ravnateljice; tjasa.brodnik@vrtec-jelka.si
T: 01/581 91 82, M: 041 267 470

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA
Lokacija: Vrtec Otona Župančiča, enota Čurimuri, Novosadska ulica 1
Skupaj ur v programu: 144 ur
Termin: 3. 5. – 2. 7. 2021, 4 x tedensko (ponedeljek, torek, sreda, četrtek) od 15. do 19. ure
Kontakti za vpis: Ina Stojanovič, svetovalna delavka; svetovalnaozina@guest.arnes.si
T: 01/520 97 57 , M: 041 932 553

Preberite tudi: