petek, 12. 5. 2023

Mednarodni dan medicinskih sester

12. maja obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester, ki letos poteka pod sloganom Naše medicinske sestre, naša prihodnost.

V Zdravstvenem domu Ljubljana je na področju zdravstvene nega zaposlenih 676 sodelavk in sodelavcev, med njimi je velika večina žensk, kar 94 %.

Oglejte si, kako nekatere izmed njih gledajo na svoje delo 

Na mednarodni dan medicinskih sester se spominjamo rojstva Florence Nightingale (1820–1910), ki velja za pionirko sodobne zdravstvene nege, saj je vpeljala prvo formalno izobraževanje za medicinske sestre ter s tem postavila podlago za razvoj zdravstvene nege kot stroke in mejnik v poklicu medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic. Ta dan je priložnost za priznanje in izkazovanje spoštovanja medicinskim sestram in babicam po vsem svetu ter za ozaveščanje o njihovem pomembnem delu v skrbi za zdravje ljudi.

Preberite tudi: