petek, 15. 11. 2019

Mednarodni dan strpnosti

16. november je mednarodni dan strpnosti. Generalna konferenca UNESCO ga je razglasila leta 1995 v Deklaraciji o načelih strpnosti, z njim pa ozavešča javnost o pomenu strpnosti ter poudarja nevarnosti nestrpnosti.

Tako kot so zapisali pred štiriindvajsetimi leti v preambuli deklaracije, smo lahko tudi danes vznemirjeni zaradi »trenutnega vzpona dejanj nestrpnosti, nasilja, terorizma, ksenofobije, agresivnega nacionalizma, rasizma, antisemitizma, izključevanja, marginalizacije in diskriminacije, ki so uperjena proti nacionalnim, etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam, beguncem, priseljenim delavcem, priseljencem in ranljivim skupinam znotraj družb, kot tudi dejanj nasilja in ustrahovanja, ki so zagrešena nad posamezniki, ki uveljavljajo svojo svobodo mišljenja in izražanja«. Pred dnevi so tako nasilneži napadli kluba Tiffany in Monokel, vsakodnevno se širi sovražni govor proti ranljivim skupinam,dogaja se (fizično, verbalno, psihično) nasilje na ulici, v javnih in zasebnih prostorih… 

Zato je ozaveščanje o strpnosti ter preseganje predsodkov in stereotipov izjemno pomembno. V Mestni občini Ljubljana zato z različnimi aktivnostmi ozaveščamo širšo javnost ter poudarjamo, da je sprejemanje in priznavanje raznolikosti ključnega pomena za bolj odprto in vključujočo družbo.

Preberite tudi: