petek, 23. 7. 2021

Mnenje MOL glede predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi

Na Mestni občini Ljubljana nasprotujemo predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in Državnemu zboru RS predlagamo, da ga umakne iz zakonodajnega postopka.

Predlagamo, da se pripravi popolnoma nov zakon v sodelovanju s strokovnjaki in strokovnjakinjami (tudi) s področja socialnega varstva in ostalimi ključnimi deležniki kot so interesna združenja in zbornice, socialni partnerji, lokalne skupnosti ter civilna družba.

Na Mestni občini Ljubljana trdno zagovarjamo stališče, da morajo biti storitve dolgotrajne nege in oskrbe dostopne vsem pod enakimi pogoji. Standardi in normativi morajo biti pregledni in jasni, znani vnaprej ter naravnani na uporabnike in uporabnice, zlasti v smislu kakovosti in ohranjanja dostojanstva. V predlogu zakona je tudi nedorečen sistem financiranja, ki je za implementacijo zakona, ki bi urejal dolgotrajno oskrbo, bistven.
Po našem mnenju je predlog zakona še vedno primeren zgolj kot izhodišče za široko javno razpravo in pripravo novega zakona. Poudarjamo, da bi moral tako pomemben zakon, kjer gre za izjemno kompleksnost in zadeva prav vsakega državljana in državljanko ter vpliva na kakovost življenja vsakega posameznika in posameznice, biti pripravljen izredno premišljeno, dorečeno in v sodelovanju vseh pomembnih akterjev.

Preberite tudi: