torek, 9. 8. 2022

Nadaljujemo rekonstrukcijo Plečnikovega avditorija v Tivoliju

Po tem, ko smo junija zaradi odkritja ostalin starega Plečnikovega avditorija v Tivoliju dela v okviru projekta njegove rekonstrukcije začasno ustavili, te dni poteka priprava terena za izvedbo pilotiranja, ki se bo začelo predvidoma 16. avgusta. Zaradi potrebe po ohranjanju ostalin avditorija v obstoječi obliki in obsegu smo pripravili rešitev spremembe temeljenja.

Z nujnimi dodatnimi deli bomo zagotovili minimalno poseganje v ostaline, obenem pa bomo z nadaljevanjem rekonstrukcije nekdanjemu poletnemu gledališču vdihnili novo življenje.

Piloti za ohranitev ostalin

Izvajalec Lesnina MG oprema d.d. trenutno pripravlja vse potrebno za pilotiranje, saj nova tehnologija temeljenja predvideva nadomestitev prvotno načrtovanih pasovnih in točkovnih armiranobetonskih temeljev z duktilnimi litoželeznimi piloti. Izvaja se nasip transportne poti z utrditvijo do območja, kamor se bo prestavilo nekaj obstoječih betonski elementov, sledila bo ponovna zakoličba objekta, nato bo izveden nasip gramoznega materiala z utrditvijo po površini območja pilotiranja in še zakoličba pilotov.

Celotna rekonstrukcija Plečnikovega avditorija, ki se izvaja skladno z usmeritvami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave in Agencije RS za varstvo okolja, bo končana predvidoma do konca oktobra. Za izvedbo dodatnih nepredvidenih del smo z izvajalcem sklenili aneks v višini 68.712,00 EUR brez DDV; nova pogodbena vrednost projekta je 358.298,57 EUR brez DDV.

Kulturne prireditve na prostem

Arhitekt Jože Plečnik je leta 1933 v osi sprehajališča po grških vzorih uredil tudi poletno gledališče z avditorijem. Od konca druge svetovne vojne pa vse do sredine šestdesetih let je na tem prostoru deloval poletni kino, ki so ga nato odstranili in zatravili.

V letu, ko praznujemo 150. obletnico arhitektovega rojstva, bomo v luči ohranjanja Plečnikove ideje in zaokrožitve kulturnega programa v parku Tivoli skupaj z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom in leta 2017 prenovljeno Švicarijo ta prostor ponovno obudili za kulturne prireditve na prostem.

Poletno gledališče v objemu zelenja

Idejna zasnova Plečnikovega avditorija. Foto: Medprostor

Na jasi za Tivolskim gradom, ki je danes obdana z visokoraslimi drevesi in z rastiščem zaščitenih rastlin, so bile umeščene lesene tribune, peščen oder pa se je s pogledi odpiral proti mestu. V okviru prenove, ki jo je zasnoval Rok Žnidaršič, Medprostor d.o.o, bomo uredili lesene tribune na jekleni konstrukciji, in sicer na obstoječem mestu v obstoječem obsegu. To pomeni, da se v celoti ohranja obstoječa zarast ob jasi, vključno z vsemi drevesi.

Oder bo oblikovan kot utrjena, redno vzdrževana zelena površina. Dostop do tribun in odra je predviden v zgornjem vogalu odra. Pot je zamišljena kot utrjena travnata površina, ki se poveže z lesenim 'mostičem', ki premošča že urejen jarek za odvodnjavanje meteornih vod in se izteče na urejeno peščeno pot proti Švicariji.

Ohranjamo bistvene vrednote

Arhitekt Žnidaršič je izpostavil, da gre pri projektu za minimalno, reverzibilno intervencijo v skladu s pravili stroke in za reinterpretacijo originalne zasnove na originalnem mestu v originalnih gabaritih. Ta poudarja Plečnikovo skrb za javni odprti prostor, ki je utemeljena kot ena bistvenih vrednot njegovega doprinosa k dediščini človeštva.

Poseg bo ohranil bistvene vrednote občutljivo umeščenega avditorija v naravnem okolju. Z obnovo sledimo smernicam za kakovostno urejanje javnega prostora in parkovnih površin, naravnih vrednot in kulturne dediščine.

Plečnikova Ljubljana na Unescovem seznamu svetovne dediščine

Plečnikova Ljubljana je uvrščena na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine in ima tako imenovano "izjemno univerzalno vrednost". Katera izbrana dela smo obnovili v duhu tega velikega mojstra in več o vpisu na Unescov seznam si lahko preberete tukaj

Preberite tudi: