petek, 13. 8. 2021

Urejamo za vas: nova urbana oprema na Šmarni gori

Na območju Šmarne gore smo v okviru projekta URBforDAN začeli postavljati novo urbano opremo po vzoru tiste na Golovcu. Dela bomo izvajali predvidoma do konca avgusta.

Urejamo vstopne točke

Skladno z rezultati ankete v okviru projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih bomo na vstopne točke namestili informacijske table in kolesarska stojala.

Informacijska tabla in kolesarska stojala pri Golovcu. Foto: N. Rovan
Informacijska tabla in kolesarska stojala pri Golovcu. Foto: N. Rovan


V sodelovanju s Planinskim društvom Šmarna gora bomo posodobili tudi označevanje poti in obnovili oziroma po potrebi nadomestili klopi ob poteh in na razglednih točkah.
Podobne ureditve smo že izvedli na območju Golovca, ki so jih uporabniki pohvalili, zato smo se odločili, da jih razširimo še v šmarnogorski gozd.

Klop na Glovcu. Foto: N. Rovan
Prijeten kotiček za počitek na Glovcu. Foto: N. Rovan

Usmerjamo in izobražujemo

Namen tabel in totemov je predvsem usmerjanje, obveščanje, ozaveščanje in izobraževanje uporabnikov mestnega gozda. Prek QR-kod, ki bodo vodile do podrobnejših opisov in vsebin na spletni strani projekta URBforDAN, bodo obiskovalci lahko izvedeli marsikaj zanimivega o Šmarni gori.

Informacijska tabla na Golovcu s QR kodo. Foto: N. Rovan
Informacijska tabla na Golovcu s QR kodo. Foto: N. Rovan 


Dela bodo lahko nekoliko ovirala gibanje na območju, zato obiskovalce pozivamo k dodatni previdnosti.

Preberite tudi: