Projekt URBforDAN

Upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih

Mestno življenje je živahno, njegov utrip je hiter in intenziven, zato nam ob vsakodnevnih obveznostih prija, če se lahko zatečemo v spokojnost gozdov. Kakšno srečo imamo v Ljubljani, da je več kot 40 % občinske površine prekrite z gozdovi! Tako imamo v neposredni bližini možnost, da si oddahnemo v objemu kopice dreves na primer na Golovcu, Rožniku in Šišenskem hribu, Grajskem griču, Šmarni gori in še kje. Prav zato so urbani gozdovi pomemben del mesta, saj obiskovalcem nudijo zavetje, senco, mir, možnost za umik od mestnega vrveža, športno rekreacijo ali, preprosto, sprostitev.

DSC 0110
Pogled z Golovca na Ljubljano. Foto: Vita Kontić

V objemu ljubljanskih gozdov

V Mestni občini Ljubljana – Zeleni prestolnici Evrope 2016 – smo z namenom, da bi urbane gozdove še naprej ustrezno negovali, jih urejali v sožitju z naravo ter v njih obiskovalcem ponudili vsebine, ob katerih se bodo lahko sprostili, razgibali ali kaj novega naučili, oblikovali partnerstvo za trajnostno upravljanje z urbanimi gozdovi.

Kakovost življenja bomo še izboljševali v okviru projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih, ki se izvaja v okviru programa Interreg Podonavje (Danube Transnational Programme – DTP) in je podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

»Da bi povezali človekovo potrebo po preživljanju časa v naravnem okolju z gozdnim ekosistemom in poskrbeli za trajnostno upravljanje z mestnimi gozdovi, je ključno sodelovanje z izobraženimi občani in odgovornimi lastniki gozdov. Zato bomo v projektu raziskovali in preizkušali nove pristope, ki bodo to omogočili. Naše mesto je živi laboratorij, trajnostni razvoj pa uporabna dejavnost, s katero uvajamo in testiramo pilotne projekte.«
Prof. Janez Koželj, podžupan MOL