torek, 29. 9. 2020

Naši projekti tudi letos med finalisti natečaja Premik naprej!

Med finaliste natečaja za najboljšo izboljšavo v javni upravi Premik naprej 2020 sta se uvrstila tudi dva projekta Mestne občine Ljubljana, in sicer platforma za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami in avtomatizacija prenosa podatkov Mestnega redarstva MOL.

Namen natečaj Premik naprej 2020 je predstaviti in promovirati inovativne rešitve za bolj učinkovito in uspešno javno upravo. Na natečaj je letos prispelo 15 prijav, med petimi finalisti pa sta kar dve rešitvi Mestne občine Ljubljana.

Kartiranje invazivnih tujerodnih rastlin

foto

Mesto med finalisti si je prislužila platforma za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami, ki smo jo zasnovali v okviru projekta APPLAUSE, in je rezultat sodelovanja med Mestno občino Ljubljana in GDI, d.o.o., Ljubljana.
Z mobilno aplikacijo na tablicah strokovnjaki na terenu kartirajo invazivne tujerodne rastline, svoja opažanja pa lahko preko Servisa za pobude meščanov vnašajo tudi meščani.
Preko aplikacije lahko enostavno oblikujemo delovni nalog za odstranjevanje rastlin in izvedena dela. To pomeni, da imamo sproten vpogled v trenutno stanje in lahko takoj ustrezno ukrepamo.

Avtomatiziran prenos podatkov

foto

Med finaliste se je uvrstilo tudi Mestno redarstvo MOL s projektom Avtomatizacija prenosa podatkov med zaledno aplikacijo prekrškovnega organa in mobilnimi enotami pri obravnavi in odvozu zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil. 

Namen projekta je hitrejša obravnava problematike odvoza zapuščenih in nepravilno parkiranih vozil, večja učinkovitost organiziranja dela in odprava administrativnih ovir.
Gre za informacijsko rešitev, ki preko GSM omrežja omogoča avtomatski prenos podatkov iz mobilnih enot do zaledne aplikacije pri evidentiranju in vodenju postopkov zoper lastnike zapuščenih vozil in vozil, ki so nepravilno parkirana.
Projekt temelji na podlagi dolgoletnih izkušenj, znanj in sodelovanja med Mestnim redarstvom MOL in Javnim podjetjem Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (JP LPT). Pri implementaciji projekta smo sodelovali s Centrom za Informatiko MOL, JP LPT in podjetjem Inpores d.o.o..«

Preberite tudi: