torek, 14. 3. 2023

Nova EU sredstva za Ljubljano

Mestna občina Ljubljana je bila v okviru programa Pilot Cities izbrana za testiranje in izvajanje inovativnih pristopov za razogljičenje mesta, v okviru katerih se bomo osredotočili na uporabo odvečne toplote v visokotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija,…).

Program Pilot Cities je del Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, v kateri sodelujemo tudi v Ljubljani. Znotraj omenjenega programa v projektu UP-SCALE (Urban Pioneers – Systemic Change Amid Liveable Environments) poleg Mestne občine Ljubljana sodelujejo še Mestni občini Kranj (vodilni partner) in Velenje, Inštitut Jožef Stefan in Envirodual d.o.o. Skupaj z 52 pilotnimi mesti bomo dve leti del NetZeroCities programa Pilot Cities.
Cilj projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v treh slovenskih mestih – Kranju, Ljubljani in Velenju. V Ljubljani se bomo osredotočili na uporabo odvečne toplote v visokotemperaturnih sistemih (industrija, transformatorji, podatkovni centri, kanalizacija in podobno). Gre za enega od ukrepov lokalnega energetskega koncepta in dodaten sloj v energetskem podnebnem atlasu Ljubljane.
Vrednost projekta znaša 1,5 mio evrov, od tega je Ljubljani namenjenih 350.000 evrov.

Ljubljana med 100 podnebno nevtralnimi in pametnimi mesti

Program Pilot Cities je del Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Na razpis, ki se je zaključil novembra 2022, so bile oddane 103 vloge, v financiranje pa je bilo izbranih le 25.
Ljubljana je bila aprila 2022 izbrana v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Na poziv Evropske komisije je bilo prijavljenih 377 mest, izbranih 100 pa bo komisija spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030, mesta pa bomo delovala kot eksperimentalna in inovacijska središča, ki bodo drugim evropskim mestom zgled za doseganje ogljične nevtralnosti.
Sodelujoča mesta so deležna podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjav dobrih praks in visoke prepoznavnosti.
Poleg Ljubljane v misiji 100 sodelujeta še mesti Kranj in Velenje.

Več o NetZeroCities programu Pilot Cities si lahko preberete tukaj, o sodelovanju Ljubljane v misiji 100 pa tukaj.

Preberite tudi: