ponedeljek, 14. 11. 2022

November - mesec preprečevanja zasvojenosti

Ko govorimo o zasvojenosti imamo največkrat v mislih prepovedane droge in alkohol, dejstvo pa je, da je zasvojenosti, ki povzročajo precejšnjo škodo, mnogo več.

Med zasvojenosti tako uvrščamo tudi zasvojenost z igrami na srečo, hrano, tobakom, elektronskimi napravami, računalniškimi igricami in še bi lahko naštevali.

Preprečevanje zasvojenosti je v veliki meri odvisno tudi od ponudbe preventivnih dejavnosti in programov, s pomočjo katerih se je mogoče soočiti s težavami ter z ustreznimi (pravočasnimi) ukrepi preprečiti še večjo škodo. V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomembnosti obstoja in razvoja programov, ki osebam z različnimi zasvojenostmi nudijo pomoč v njihovem lokalnem okolju. Cilj preventivnih programov na področju zasvojenosti je preprečevanje in zmanjševaje uporabe alkohola, tobačnih izdelkov, prepovednih drog, v zadnjem času pa tudi obvladovanje drugih oblik tveganih vedenj, ki lahko vodijo v zasvojenost (kot so npr. uporaba elektronskih naprav, igre na srečo, igralni avtomati, adrenalinske aktivnosti). Prav tako je namen programov ozaveščanje o tveganih življenjskih slogih, ki lahko bistveno vplivajo na slabše zdravje in prihodnost mladih (npr. izpad iz sistema šolanja, tvegana spolnost in spolno prenosljive bolezni, nezdravo prehranjevanje, telesna neaktivnost).

Potrebno je poudariti, da so v Ljubljani, poleg javnega zdravstvenega sistema, predvsem nevladne organizacije tiste, ki predstavljajo najmočnejši steber pri nudenju neposredne podpore in pomoči osebam, ki tovrstno pomoč potrebujejo.

Kontakti organizacij za pomoč

Kontaktni podatki organizacij, ki vam lahko nudijo pomoč:

 • Zdravstveni dom Ljubljana – Center za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog 
  Metelkova 9, Ljubljana
  T: 01 472 3776

 • Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma
  Hacquetova 9, Ljubljana
  T: 01 430 1205 E: drustvo.stigma@siol.net 

 • Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DrogArt
  Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
  T: 01 439 7270 E: info@drogart.si

 • Slovensko združenje za duševno zdravje – Šent
  Belokranjska ulica 2
  T: 01 230 7830 E: info@sent.si

 • UP, Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije
  Kersnikova ulica 3, Ljubljana
  T: 01 434 2570 E: drustvo.up@siol.net

 • Društvo Projekt človek
  Malenškova 11, Ljubljana
  T: 01 542 3764 E: uprava@projektclovek.si

 • Društvo za urejeno življenje ABSTINENT
  Dolenjska cesta 22
  T: 064 244 497 E: info@abstinent.si

 • LOGOUT - Zavod Nora, center sodobnih zasvojenosti
  Metelkova ulica 15, Ljubljana T: 041 233 474 E: info@logout.si

Publikacija Izzivi z zasvojenostmi

V pomoč vam je lahko tudi publikacija Izzivi z zasvojenostmi, v kateri predstavljamo različne oblike zasvojenosti in težav, ki se ob njih pojavljajo. Predstavljene so osebne zgodbe nekaterih posameznikov, opisani pa so tudi programi, storitve in ukrepi,
ki jih izvaja ali pa sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Preberite tudi: