petek, 9. 7. 2021

Novi parkomati po Ljubljani

Na več lokacijah po Ljubljani smo začeli izvajati dela za vgradnjo 70 novih parkomatov in njihovo implementacijo v sistem. Sočasno urejamo tudi talno in vertikalno prometno signalizacijo. Parkomati bodo predvidoma začeli delovati 1. septembra 2021.

Sprva smo načrtovali, da bodo parkomati začeli delovati že avgusta, ker pa želimo stanovalcem dati dovolj časa za pridobitev dovolilnic za parkiranje, bodo novosti začele delovati predvidoma septembra.

Lokacije parkomatov

Februarja 2021 je v veljavo stopil spremenjen in dopolnjen Odlok o urejanju prometa v MOL (Uradni list RS, št. 16/21 z dne 5. 2. 2021), ki med drugim na novo določa parkirna območja. Marca 2021 je bila na seji Mestnega sveta MOL sprejeta Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. Na podlagi tega je potrebna namestitev parkomatov na nekaterih površinah, kjer jih pred tem ni bilo.

skica lokacij parkomatov
Skica lokacij parkomatov v Ljubljani. Z oranžno barvo so označeni novi parkomati.


Lokacije, kjer bomo namestili nove parkomate, so:

1. Vodnikova cesta (odsek med ulico Na jami in Rašiško ulico)
2. Območje Koseškega bajerja (ulica Draga, Žabja ulica)
3. Pod hribom (parkirna mesta v bližini križišča s Šišensko cesto)
4. Ob dolenjski železnici
5. Leskoškova ulica (slepi krak pri trampolin parku)
6. Letališka cesta od BTC do obvoznice (dve parkirni niši)
7. Zelena jama (Bernekerjeva ulica, Pohlinova ulica, Bezenškova ulica, Zvezna ulica, Pokopališka ulica, Perčeva ulica, Poljedelska ulica)
8. Ulica Carla Benza (Kopališče Kodeljevo)
9. Kodeljevo (Kosovelova ulica, Ulica Jana Husa, Ulica Goce Delčeva, Gortanova ulica, Puterlejeva ulica, podrejeni krak Povšetove ulice)
10. Murgle (Pod topoli, Pod hrasti, Pod vrbami, Pod bresti, Pod jeseni, Pod akacijami, Pod lipami, Pod jelšami, Pod brezami; V Murglah, Pod bukvami)
11. Cesta 30. avgusta (ZD Polje)
12. Ulica Metoda Mikuža
13. Šuštarjevo nabrežje

Vzpostavljamo »območje parkiranja«

V Zeleni jami, na ulicah v Kodeljevem in Murglah bomo vzpostavili »območje parkiranja«, ki deluje podobno kot »cone 30« – prometni znaki so postavljeni samo na vstopnih in izstopnih točkah, vsa zarisana ali s prometnim znakom določena parkirna mesta znotraj območja pa so plačljiva.
Postopek plačila parkirnine je tudi na teh območjih enak siceršnjemu. Več informacij o plačevanju parkirnine je na voljo tukaj.

Spodbujamo trajnostno mobilnost

V Mestni občini Ljubljana smo zavezani trajnostni mobilnosti, kar smo zapisali tudi v dokumente, kot sta Celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana in Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije. Bistveni ukrepi prometne in parkirne politike MOL so usmerjeni v spremembo potovalnih navad in uvajanje bolj trajnostnih oblik potovanja: več kolesarjenja, več hoje, večja uporaba javnega potniškega prometa in kolektivnega prevoza.
Med konkretne ukrepe med drugim sodijo uvedba parkirnih con, uvajanje območij s plačljivo parkirnino, ureditev varnih peš površin, izboljšanje kolesarske infrastrukture, širitev mreže sistema Bicikelj, izboljšava javnega potniškega prometa, izgradnja parkirišč po sistemu P+R, spodbujanje souporabe električnih vozil in sopotništva … S tem želimo med drugim doseči, da bi se potreba po parkirnih mestih zmanjšala.
V MOL nudimo številne možnosti za trajnostno naravnano potovanje po mestu, ki lahko nadomesti ali racionalizira uporabo osebnega avtomobila. Več lahko preberete tukaj.

Cenovno ugodne parkirne dovolilnice

Namen je tudi zmanjšati število dnevnih migracij z daljšim časom parkiranja ter tako omogočiti več prostih parkirnih mest za stanovalce posameznih območij. Stanovalcem nudimo cenovno ugodno pridobitev parkirne dovolilnice, ki omogoča časovno neomejeno parkiranje na javnih površinah, ki so za to določene.

Preberite tudi: