Parkirne dovolilnice

V Glavni pisarni MOL bomo v ponedeljek, 4. decembra 2023, začeli izdajati dovolilnice za parkiranje stanovalcev za leto 2024. Svoj termin za izdajo dovolilnice lahko tudi letos rezervirate preko spletnega obrazca.

Dovolilnice za stanovalce s stalnim in začasnim prebivališčem

V Mestni občini Ljubljana stanovalcem nudimo cenovno ugodno pridobitev parkirne dovolilnice. Ta omogoča časovno neomejeno parkiranje na javnih površinah, ki so za to določene, vendar pa dovolilnica ne zagotavlja prostega parkirnega mesta.
V CONI 1 so do dovolilnic za parkiranje upravičeni samo stanovalci s stalnim bivališčem za lastna vozila na območju cone, v CONAH 2 in 3 pa tudi stanovalci z začasnim prebivališčem za lastna vozila na območju omenjenih dveh con.

parkirne cone2
Shema parkirnih con na območju Mestne občine Ljubljana

Kje in kako pridobiti dovolilnico?

V Glavni pisarni MOL na Mačkovi ulici 1 bomo dovolilnice od 4. decembra 2023 do 29. februarja 2024 izdajali vsak delovnik med 7. in 17. uro.
Od 6. januarja do 29. februarja 2024 bomo dovolilnice izdajali tudi ob sobotah med 9. in 14. uro.

Spletna rezervacija termina

Svetujemo vam, da se izognete čakanju in rezervirate svoj termin za izdajo dovolilnice. Registrirajte se na portalu https://narocanje.lpt.si in izberite prost termin. Potrditev termina boste prejeli na SMS sporočilo in na elektronski naslov. Dan pred rezerviranim terminom boste prejeli še SMS opomnik.
Naročene stranke bodo imele prednost pred nenaročenimi.

Cene parkirnih dovolilnic

CONA 1, dovolilnica 100 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse (pridobiti je možno le eno dovolilnico na stanovanje)
CONA 2, prva dovolilnica 100 EUR, druga dovolilnica 200 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse
CONA 3, prva dovolilnica 60 EUR, druga dovolilnica 120 EUR, tretja dovolilnica 180 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse

Stanovalci morajo imeti s seboj:

  • veljavno prometno dovoljenje,
  • veljavni osebni dokument iz katerega je razvidno stalno prebivališče na naslovu za katerega se izdaja dovolilnica,
  • številko stanovanjske enote (št. stanovanja), dodeljene s strani GURSA,
  • potrdilo o začasnem prebivališču, ki se ga pridobi na Upravni enoti (za stanovalce z začasnim prebivališčem),
  • pooblastilo za pridobitev oz. podaljšanje parkirne dovolilnice v primeru urejanja dovolilnice za drugo osebo.

Plačilo je možno izključno s plačilnimi karticami (BA, Maestro, Karanta, Visa, in Mastercard).

Menjava obstoječe dovolilnice za tekoče leto

V primeru menjave vozila med letom, ko ste že pridobili dovolilnico za parkiranje, je to mogoče zamenjati za novo dovolilnico z novo registrsko označbo vozila ob upoštevanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev parkirne dovolilnice. Pri menjavi dovolilnice je staro dovolilnico treba vrniti. Strošek upravne takse menjave dovolilnice znaša 4,50 EUR.

Če parkirno dovolilnico izdamo med letom, velja do konca januarja prihodnjega leta, takso pa obračunamo sorazmerno po mesecih glede na obdobje uporabe parkirne dovolilnice v koledarskem letu.