ponedeljek, 29. 7. 2019

Še eno uspešno šolsko leto v Pionirskem domu

Šolsko leto 2018/19 so v Pionirskem domu – Centru za kulturo mladih zaključili s presežki doma, kot tudi v tujini. Naš javni zavod je tako skozi mednarodno sodelovanje še utrdil svoja prizadevanja za krepitev zavedanja o pomenu vzgoje za kulturo in njene odprtosti.

Zaupanje 1200 tečajnikov v preteklem šolskem letu in 98 % zadovoljnih staršev dokazuje kakovost izvajanih programov zavoda, s katerim poudarjajo pomen individualnega dela in ga nadgrajujejo v interdisciplinarnosti izvajanih programov in vsebin, s strokovnim dopolnjevanjem programov in kakovostnim ter vsebinskim bogatenjem izvajanja celoletnih in krajših programov na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju.

Umetnost, jezik in kultura za vse

Njihova skrb za združevanje kakovosti, tradicije in mladostnega pristopa se odraža tudi skozi praktična znanja, pri izobraževanju mentorjev, pedagogov inučiteljev, ki so postala sestavni del vseh izvedenih festivalov v Pionirskem domu, s katerim lahko udeleženci v nadaljevanju obogatijo svoje vzgojno izobraževalne prijeme.

25 celoletnih programov na kulturno-umetniškem in več kot 10 na jezikovno-kulturnem področju je dostopnih vsem, tudi otrokom iz socialno šibkejših okolij. Pričeli so izvajati tudi likovne delavnice za mlade z Downovim sindromom.

V Pionirskem domu učijo tudi jezike. Foto: Pionirski dom

Uspešni festivali

Šestdesetletno tradicijo poučevanja tujih jezikov in dvajsetletno tradicijo priprave tečajnikov na mednarodne izpite povezujejo z umetnostjo in kulturo, prav tako pa so v letu 2018 izvedli 8 festivalov, namenjenih predstavitvi otroške in mladinske ustvarjalnosti.

Na festivalih, ki imajo večinoma tudi mednarodni značaj, je sodelovalo in si jih ogledalo več kot 46.354 obiskovalcev.

Novi mednarodni projekti

Ponovno so uspeli na razpisu Ustvarjalna Evropa, projekti sodelovanja 2019. Kot je razbrati iz podatkov, ki jih je izpostavil Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji je med 106. projekti sodelovanja Kultura, izbranimi na evropski ravni, letos rekordno število takih, v katerih sodelujejo slovenske organizacije: kot vodja ali partner so vključene v 28 projektov, kar predstavlja 26 odstotkov vseh uspešnih prijav. V podprtih projektih sodeluje 25 različnih organizacij iz Slovenije, Pionirski dom – Center za kulturo mladih pa je uspel z dvema projektoma, pri enem v vlogi vodje, pri drugem pa v vlogi partnerja.  

Pionirski dom uspešno sodeluje v mednarodnih projektih. Foto: Pionirski dom

Pionirski dom bo ponovno nosilec novega mednarodnega projekta Young theatre on the move, ki bo potekal od 1. oktobra 2019 do 30. novembra 2021. Projekt je nadgradnja izvedenega pilotnega projekta Young theatre/Mlado gledališče, ki so ga uspešno zaključili v letošnjem letu, pri čemer bodo tokrat gledališka impro znanja obogatili še z ustvarjalnim gibom.

Pionirski dom je tudi partner v mednarodnem projektu sodelovanja velikega obsega, s skrajšanim naslovom Liberty, v katerem bo soustvarjalo 12 partnerskih inštitucij in bo potekal od 1. septembra 2019 do 31. januarja 2023. Projekt se vsebinsko veže na izjemno pomembno področje delovanja Pionirskega doma z mladimi, na festivalsko dogajanje in izobraževanje za mlade. Tako bodo skozi Liberty nadgradili likovni festival LIKfest, plesni festival Kalejdoskop ter filmski festival Zoom.

Preberite tudi: