četrtek, 20. 8. 2020

Obnavljamo poškodovan podest na Rožniku

Na poškodovanem podestu na Poti pri Gozdarskem inštitutu bomo v četrtek, 20. avgusta 2020, zamenjali poškodovane dele.

foto

Ali je za poškodbo podesta kriva objestnost ali malomarnost ni znano, obiskovalce gozda pa želimo opomniti, da je kurjenje ognja v naravi izjemno tvegano dejanje, ki ogroža širšo okolico in lahko močno spremni potek naravnih procesov. Ogroža ljudi in živali, ki se nahajajo v gozdu ali njegovi neposredni bližini.
Na vsak požar se odzovejo gasilci, ki morajo na naravnem terenu opraviti težko in nevarno delo, da omilijo škodo, ki jo ogenj povzroči. Ne nazadnje pa je kurjenje ognja v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib prepovedano z Odlokom.

Ker se zavedamo pomena kakovostnega in urejenega dostopa za preživljanje prostega časa v naravi, se trudimo vsako škodo sanirati v najkrajšem času.

Če boste v času menjave poškodovanih delov podesta na tem območju, vas prosimo, da upoštevate navodila izvajalcev in uporabite obhod, ki ga bodo svetovali.

Preberite tudi: