petek, 23. 10. 2020

Obvestilo za najemnike poslovnih prostorov MOL

Potem, ko je Vlada RS do konca prihodnjega tedna delno omejila javno življenje, smo na Mestni občini Ljubljana sprejeli tudi ukrep, povezan s poslovnimi prostori MOL.

Uporabnike posebne rabe javnih površin v lasti MOL za namene gostinskih vrtov in najemnike poslovnih prostorov v lasti MOL, ki so bili zaradi vladne uredbe primorani te prostore zapreti (vključno z gostinskimi lokali, ki izvajajo izdajo hrane), smo oprostili plačila občinske takse oziroma najemnine od 19. oktobra do 30. novembra 2020.

Najemniki na ljubljanskih tržnicah

Znižanje oziroma oprostitev plačila najemnin od 19. oktobra do 30. novembra 2020 velja tudi za najemnike na vseh tržnicah v upravljanju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o.. 
Najemniki gostinskih lokalov in gostinskih vrtov ter prodajalci neživilskih izdelkov bodo v celoti oproščeni plačila najemnine v tem obdobju, ostalim najemnikom pa bomo najemnino znižali za 50 %.

Preberite tudi: