četrtek, 24. 9. 2020

Odlična ocena za Ljubljano, mesto literature

Ljubljana je od leta 2015 ponosna nosilka naziva Unescovo mesto literature in v prvih štirih letih smo se na tem področju odlično odrezali.

UNESCO je naše poročilo za obdobje od leta 2015 do 2019 ocenil kot odlično ter posebej izpostavil prizadevanja za povezovanje in sodelovanje vseh akterjev na področju knjižne verige (literarni zajtrki, knjižni sejmi, promocija bralnih dogodkov …). Ljubljana se znotraj mreže uveljavlja kot odprto mesto, ki ima pomembno vlogo tudi v mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN in veliko pozornost namenja projektom spodbujanja branja za vse ciljne skupine, pri čemer odlično sodeluje s celotnim knjižnim sektorjem.
UNESCO je v oceni poročila posebej pohvalil prizadevanja za uvedbo univerzitetnega programa ustvarjalnega pisanja in spodbujanje mladih za aktivnejše vključevanje v literarne aktivnosti.

Mag. Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo MOL, je vesela, da postaja Ljubljana dejanska prestolnica knjige, saj številni projekti in programi, ki jih izvajajo tako Mestna knjižnica Ljubljana kot tudi drugi ustvarjalci in ustvarjalke, pritegnejo vsako leto več občinstva. Knjižni sejmi (spletni med epidemijo in tisti na odprtem po koncu) so pokazali, kako zelo pomembne so knjige in branje. Naloga mesta literature je, da imajo prav vsi možnost prebiranja kakovostne literature, kar v Ljubljani spodbujamo tako s sofinanciranjem bralnih projektov kot z večanjem dostopnosti in kakovosti naše knjižnične mreže.

Ponosno nosimo naziv mesto literature

Ljubljana je leta 2015 kot mesto literature postala članica Unescove mreže kreativnih mest, ki združuje 246 mest, ki jih povezuje ustvarjalnost na različnih področjih kulture (literatura, oblikovanje, glasba, film, tradicionalne obrti, gastronomija, mediji). V mreži je trenutno 39 mest literature, pri katerih UNESCO vsaka štiri leta na podlagi poročila oceni uspešnost izvajanja začrtanih programov in izpolnjevanje zavez, ki so jih mesta navedla v prijavi.

Vodnikova domačija: hiša branja, pisanja in pripovedovanja

foto
V Vodnikovi domačiji so doma knjige. 

Ena od osrednjih točk branja v Ljubljani je Vodnikova domačija, rojstna hiša avtorja prve slovenske slovnice, pesnika, duhovnika in publicista Valentina Vodnika, ki je bil ena osrednjih osebnosti tedanjega slovenskega kulturnega življenja. V njej domuje pisarna Ljubljane – Unescovega mesta literature, redno potekajo dogodki na temo knjige za odrasle in otroke, na ogled pa so tudi tematske razstave. Vodnikovo domačijo ter pisarno Ljubljane - Unescovega mesta literature vodi in programsko upravlja zavod Divja misel.

Ljubljana tudi v boju za naziv Evropska prestolnica kulture 2025

Ljubljana je finalistka izbora za naziv Evropska prestolnica kulture 2025, kjer kandidiramo s podporo vseh 25 občin Ljubljanske urbane regije.
Gre za najpomembnejšo pobudo Evropske unije na področju kulture, katere temeljni cilj je poudarjanje bogastva in raznolikosti evropskih kultur ter skupne kulturne dediščine, pa tudi spodbujanje medkulturnega dialoga in večanje medsebojnega razumevanja med evropskimi državljani.
V Mestni občini Ljubljana vidimo kandidaturo za naziv EPK 2025 kot priložnost za uresničevanje strateških razvojnih ciljev mesta in regije.

Preberite tudi: