ponedeljek, 6. 7. 2020

Odstranitev suhega hrasta pri izobraževalni točki Rogač

Predvidoma v torek, 7. julija 2020, bomo odstranili hrast pri izobraževalni točki Rogač na Podrožniški poti. Drevo se je posušilo in je nevarno za mimoidoče in za drugo infrastrukturo.

Drevo bomo pustili v njegovem okolju

Drevesa izjemnih dimenzij, kot jih je doseglo to drevo, predstavljajo višek naravne estetike in so izjemnega pomena za ekosistem. Zato želimo nekaj tega ohraniti in dele dreves obdržati v naravnem ciklu dlje časa, na praktično isti lokaciji.
Dva večja kosa debla bomo položili ob pešpot Pot pri Gozdarskem inštitutu neposredno na tla (brez podstavka, na njih bo možno sedeti), nekaj manjših kosov pa bomo postavili na vzporedno stihijsko pot, na kateri ne želimo rekreacijske rabe, na izvirni lokaciji pa bomo pustili panj. Z vsem tem bomo vzpostavili tudi ugodne pogoje za ogroženo vrsto hrošča rogača.
Za posek in namestitev delov hrasta smo pridobili strokovno mnenje Zavoda RS za varstvo narave in odločbo Zavoda za gozdove Slovenije za posek. Dela bodo izvajali strokovno usposobljeni arboristi podjetja Tisa d.o.o..

Obiskovalci, bodite pozorni

Obiskovalcem svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnim območjem in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastniki psov naj imajo pse na vrvici.

Informacijska točka Rogač

Z informacijsko točko Rogač dopolnjujemo vsebine krajinskega parka ter poudarjamo naravno dediščino mestnega gozda.

foto

Informacijska točka, ki stoji ob gozdnem robu ob Cesti na Rožnik, pri vili Marije Vere, obsega didaktično interpretacijo hrastovih dreves skozi primerjavo med njihovimi razvojnimi fazami s pomembnimi dogodki v lokalnem okolju. Edinstveno oblikovane klopi in skulptura hrošča pa so lep primer ponovne oživitve posekanih hrastov na tem območju.

Preberite tudi: