ponedeljek, 4. 11. 2019

Odziv na napad na Kluba Tiffany in Monokel

Na Mestni občini Ljubljana obsojamo napad skupine nasilnežev na Kluba Tiffany in Monokel na Metelkovi ulici. Gre za napad na varen prostor za LGBT+ osebe, kjer se izvajajo različne aktivnosti.

Dogodek ostro obsojamo in poudarjamo, da je Ljubljana vključujoče mesto, kjer nasilje nima prostora. Vrednote, kot sta strpnost in spoštovanje različnosti, so v Ljubljani na prvem mestu. Medsebojne razlike nas namreč bogatijo in ne ločujejo! In kot je rekel Jernej Škof na skupnostnem zboru ob napadu na klub Tiffany »Dokler ne bomo svobodni vsi, ne bo svoboden nihče.«

Ljubljana, LGBT prijazno mesto

Ljubljana je mesto, v katerem spoštujemo drugačnost, zato se z naborom aktivnosti usmerjamo k ozaveščanju in zagotavljanju enakih pogojev za vse meščanke in meščane. V sodelovanju z nevladnimi organizacijami smo leta 2014 vzpostavili certifikat »LGBT prijazno«, ki je namenjen predvsem ozaveščanju in ga podeljujemo organizacijam, ki znotraj delovnega okolja in navzven do strank ustvarjajo in ohranjajo ozračje, pozitivno za vse, ne glede na spolno usmerjenost in spolno identiteto.

Veliko pozornosti namenjamo podpori in opolnomočenju istospolno usmerjenih in oseb različnih spolnih identitet, zato smo v letu 2015 za uspešno delo na področju LGBT MOL kot edino mesto iz Slovenije prejeli evropsko priznanje za najboljše prakse v javnem sektorju (EPSA 2015).

Ljubljana je članica mednarodne mreže mavričnih mest

Mestna občina Ljubljana je bila leta 2014 sprejeta v mrežo mavričnih mest. Gre za neformalno mrežo, v katero so vključena mesta, ki izvajajo LGBT politiko. Člani so na primer tudi Amsterdam, Berlin, Bruselj in Dunaj. Cilj mreže je izmenjava dobrih praks in izkušenj na LGBT področju. V ta namen deluje spletni forum mreže, enkrat letno pa se predstavniki in predstavnice mavričnih mest srečajo v enem od mest članic. V letu 2016 je bilo srečanje v Amsterdamu, leta 2017 pa je srečanje gostila Ljubljana. Udeležili so se ga predstavniki in predstavnice 26 mest iz 15 držav.

Zelo smo ponosni na tesno sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Z njimi sodelujemo in jih podpiramo na različne načine: preko javnega razpisa sofinanciramo njihove programe, nudimo jim prostore za izvajanje njihovih aktivnosti ter z njimi sodelujemo in jih podpiramo pri različnih ozaveščevalnih aktivnostih (npr. župan je pokrovitelj parade ponosa, v Mestni hiši se odvijajo različni posveti).

Preberite tudi: