LGBT prijazno

LGBT prijazno

Ljubljana je mesto, v katerem spoštujemo drugačnost, zato se z naborom aktivnosti usmerjamo k ozaveščanju in zagotavljanju enakih pogojev za vse meščanke in meščane. V sodelovanju z nevladnimi organizacijami smo leta 2014 vzpostavili certifikat »LGBT prijazno«, ki je namenjen predvsem ozaveščanju in ga podeljujemo organizacijam, ki znotraj delovnega okolja in navzven do strank ustvarjajo in ohranjajo ozračje, pozitivno za vse, ne glede na spolno usmerjenost in spolno identiteto.

Veliko pozornosti namenjamo podpori in opolnomočenju istospolno usmerjenih in oseb različnih spolnih identitet, zato smo v letu 2015 za uspešno delo na področju LGBT MOL kot edino mesto iz Slovenije prejeli evropsko priznanje za najboljše prakse v javnem sektorju (EPSA 2015).

Ljubljana je članica mednarodne mreže mavričnih mest

logo rainbow cities

Mestna občina Ljubljana je bila leta 2014 sprejeta v mrežo mavričnih mest. Gre za neformalno mrežo, v katero so vključena mesta, ki izvajajo LGBT politiko. Člani so na primer tudi Amsterdam, Berlin, Bruselj in Dunaj. Cilj mreže je izmenjava dobrih praks in izkušenj na LGBT področju. V ta namen deluje spletni forum mreže, enkrat letno pa se predstavniki in predstavnice mavričnih mest srečajo v enem od mest članic. V letu 2016 je bilo srečanje v Amsterdamu, leta 2017 pa je srečanje gostila Ljubljana.  Udeležili so se ga predstavniki in predstavnice 26 mest iz 15 držav.

Ljubljana je zelo ponosna, da je vključena v mrežo mavričnih mest, saj ima veliko dobrih praks, ki jih lahko deli z drugimi mesti na tem področju. Tako smo leta 2013 izdali brošuro Mavrična Ljubljana, leto kasneje pa vzpostavili certifikat LGBT prijazno, ki ga je do zdaj prejelo več kot 50 organizacij (med njimi MU MOL, javni zavodi MOL, vrtci in OŠ, fakulteta, IBM itd.). 

Zelo smo ponosni na tesno sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Z njimi sodelujemo in jih podpiramo na različne načine: preko javnega razpisa sofinanciramo njihove programe, nudimo jim prostore za izvajanje njihovih aktivnosti ter z njimi sodelujemo in jih podpiramo pri različnih ozaveščevalnih aktivnostih (npr. župan je pokrovitelj parade ponosa, v Mestni hiši se odvijajo različni posveti).

Mavrična Ljubljana

Knjižica Mavrična Ljubljana predstavlja aktivno in produktivno LGBT-skupnost v Ljubljani, ki ji s sofinanciranjem različnih programov stoji ob strani tudi Mestna občina Ljubljana. V knjižici so prikazane različne aktivnosti (šport, zdravje, kultura, družabnost) LGBT-skupnosti v Ljubljani, svoj pogled na Ljubljano poda deset portretirank in portretirancev, dodani pa so tudi kontaktni podatki LGBT-organizacij in njihovih programov.

Pri pripravi brošure so s sodelavkami Oddelka za zdravje in socialno varstvo sodelovali tudi strokovnjaki s tega področja ter predstavnice in predstavniki nevladnih organizacij. Tako se lahko v brošuri seznanite z zgodovino LGBT-gibanj, s položajem populacije LGBT v Sloveniji in z različnimi dejavnostmi, ki jih v povezavi z MOL prirejajo nevladne organizacije.

Ljubljana je edino mesto v Evropi, v katerem smo del prostorov Mestne hiše namenili LGBT skupnosti

Neposredno ob Mestni hiši smo leta 2014 oddali gostinski prostor, v katerem deluje lokal Pritličje, ki je odprt za vse. Poleg prijetne gostinske ponudbe se posvečajo tudi oblikovanju dogodkov z družbeno-angažiranim programom, s katerimi izpostavljajo robne teme in temeljna identitetna vprašanja.